Kladruby nad Labem, nová památka UNESCO | přednáška

Přednáška ve čtvrtek 3. října 2019 z cyklu Zahradní kultura v souvislostech představí novou památku UNESCO – kulturní krajinu kladrubského hřebčína, která je přizpůsobena právě k chovu unikátního kladrubského kočárového koně. Přednáší specialistka na památky zahradního umění Věra Veselovská.

Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem je vynikajícím spojením díla přírody a člověka. Tento výjimečný historický stavební a krajinný komplex byl po staletí kontinuálně utvářen pro optimální podmínky chovu a výcviku ušlechtilých plemen koní pod patronací rodu Habsburků. Krajina kolem hřebčína nebyla narušena ekonomickými a hospodářskými změnami moderní doby a zůstala tedy ve své předindustriální podobě. Spolu se samotným hřebčínem si plně uchovala svou hospodářskou funkci. Vyváženou kvalitu pastvin pomáhají udržovat i uměle zbudované vodní kanály. Stavební areály jsou ve volné krajině propojeny přímými komunikacemi lemovanými alejemi. Dochovaný rozsah hřebčína byl po staletí prakticky stejný. I dnes se zde můžeme setkat se starokladrubským koněm, s jedním z nejstarších koňských plemen světa. Unikátní spojení ušlechtilých zvířat a kultivované krajiny vedlo v letošním roce k zapsání této lokality na Seznam světového dědictví UNESCO.

Přednášející: Ing. Věra Veselovská, specialistka na památky zahradního umění

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži.

Vstupné: 30 Kč / vstup zdarma pro držitele celoroční vstupenky do Květné zahrady (je nutné při vstupu do sálu fyzicky předložit)

Přednáškový cyklus pořádá Metodické centrum zahradní kultury při Národním památkovém ústavu v Kroměříži.

vložila: pz | 2019-09-28