Výběrové řízení na pozici vedoucího Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži vypisuje otevřené výběrové řízení na jmenovanou funkci vedoucí/ho Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (dále „MCZK“) je organizační jednotkou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži (dále „NPÚ, ÚOP v Kroměříži“). Centrum rozvíjí odbornou a metodickou činnost na úseku péče o historickou zeleň a památky zahradního umění směrem k odborné i laické veřejnosti. Působnost centra zahrnuje území ČR i aktivní rozvoj mezinárodní spolupráci a komunikaci v daném oboru.


Náplň práce:

 • zodpovídá za plánování a koordinace činnosti týmu Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži (MCZK) a za personální otázky tohoto centra,
 • zodpovídá za přípravu a tvorbu rozpočtu MCZK,
 • zodpovídá za metodickou činnost v oblasti přípravy, schvalování a hodnocení odborných metodických materiálů, odborných statí, edukačních programů, přednášek, pracovních seminářů, konferencí v oboru zahradní kultury,
 • zodpovídá za prezentaci výstupů teoretické a praktické odborné metodické činnosti MCZK směrem k odborné a laické veřejnosti,
 • zodpovídá za spolupráci s odbornými institucemi a pracovišti zabývajícími se problematikou památek zahradního umění a kulturní krajiny,
 • zodpovídá za přípravu zásadních a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje MCZK,
 • zodpovídá za plnění úkolů a vyřizování dalších záležitostí souvisejících s činností MCZK.


Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání zahradního, ekonomického nebo univerzitního směru,
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem,
 • flexibilita, samostatnost, zodpovědnost,
 • výborné administrativní a organizační schopnosti,
 • výborné manažerské a komunikační dovednosti,
 • prokazatelnou zkušenost s řízením týmu,
 • kreativní přístup k řešení pracovních otázek a problémů,
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost řízení,
 • znalost práce na PC,
 • zkušenost na obdobné pozici výhodou,
 • praxe či další vzdělání v oblasti pedagogiky, prezentace a interpretace kulturního dědictví.


Místo výkonu práce: Kroměříž, s působností pro celou ČR

Předpokládaný termín jmenování na danou pozici: 1. září 2018

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace,
 • platové zařazení a ohodnocení dle zák. č. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. plat. třída 13,
 • pět týdnů dovolené,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • zaměstnanecké benefity (služební mobil a výhodné tarify pro rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky),
 • zaměstnání v příjemném prostředí a kreativní práci s kvalifikovaným týmem spolupracovníků.

Typ smluvního vztahu: Jmenování do funkce vedoucího MCZK územního odborného pracoviště, Národního památkového ústavu v Kroměříži na plný úvazek na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Požadavky na obsah přihlášky:

 • průvodní dopis (přihláška),
 • motivační dopis,
 • strukturovaný profesní životopis a kontaktní údaje.

Podmínkou pro jmenování vybraného uchazeče je doložení následujících dokumentů:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doložení občanské bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů ne starším tři měsíců.

Požadavky na podání přihlášky: Přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte (poštou nebo osobně) v zalepené a neporušené obálce nejpozději do 31. května 2018 do 11 hodin na podatelnu, adresa:

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži
k rukám Ing. Nelly Komendové, ředitelky
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž

Na obálku vyznačte: „NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na pozici vedoucího MCZK při NPÚ, ÚOP v Kroměříži“

Informace k organizaci výběrového řízení:

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou, dle potřeby třech, kolech. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni na druhé kolo, které bude probíhat formou pohovoru před výběrovou komisí jmenovanou ředitelkou NPÚ, UOP v Kroměříži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu. Podáním přihlášky do výběrového řízení dává zaměstnanec souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem realizace tohoto výběrového řízení, které zahrnuje také předání kompletní přihlášky členům výběrové komise, která bude jmenována v souladu s vnitřními předpisy organizace. Kompletní přihlášky budou uchazečům po konci výběrového řízení vráceny do 1 měsíce po ukončení výběrového řízení. Přihláška vybraného uchazeče, který byl jmenován, bude založena do jeho osobního spisu.

Kontaktní osoba:
Radka Obdržálková, e-mail: obdrzalkova.radka@npu.cz, tel: +420 775 442 285

Znění inzerátu ve formátu PDF.

Inzerát je oficiálně vyvěšen v sekci "pracovní příležitosti" na webových stránkách Národního památkového ústavu.

Vložil/a: kv | 2018-04-19