Zachraňte Narcise!

Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci a kreslení. Program je zaměřen na příběh vtělený do sochy mytologické postavy Narcise, který se utrápil z nešťastné lásky k sobě samému. V rámci dramatizace tohoto příběhu se děti snaží přijít nešťastnému mladíkovi na pomoc. A tím formují především svoji hodnotovou orientaci.

CÍLE PROGRAMU
Děti si osvojí znalost názvu i podoby květiny narcisu, znají příběh o Narcisovi a formují svoji hodnotovou orientaci prostřednictvím vyjadřování svých postojů.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast: Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA
30 Kč za žáka (včetně vstupného do daných částí zámeckého areálu), pedagogický doprovod zdarma

 

Poznámka: Zejména v měsících duben-červen doporučujeme pro návštěvu prostoru zvolit teplejší oblečení. Po absolvování programu lze využít v návaznosti na počasí prostředí Podzámecké zahrady, která se nachází u zámku.