Zahrada je hra

Procházka Podzámeckou zahradou v Kroměříži v doprovodu lektora. Účastníci společně hledají odpovědi na otázky:

  • Jaký je rozdíl mezi okrasnou a užitkovou zahradou, zahradou domácí a zámeckou?
  • Co potřebují rostliny k životu, jaké práce udržují při životě zahradu?
  • Jakými změnami prochází zahrada a její rostliny během roku i celého svého života?

Při poznávání zahrady děti zapojí všechny své smysly – pozorují krásy zahrady, poslouchají zvuky, čichají k bylinám a některé dokonce ochutnají. Hmatem poznávají přírodniny, změří si šířku kmene stromu atd.

CÍLE PROGRAMU
Děti dovedou rozlišit okrasnou a užitkovou zahradu. Znají některé prvky historické zahrady a činnosti spojené s její údržbou. Rozlišují roční období v zahradě a umí zasadit květinu.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast
: Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži (nebo jiná historická zahrada či park)

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA PROGRAMU
30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma