Zahrada - Ostrov plný života I.

Podzámecká zahrada je uměle vytvořený svět napodobující přírodu. Na relativně malém prostoru je koncentrováno mnoho rozdílných zákoutí a na ně vázaných biotopů, které poskytují místo k životu řadě organismů. Umělec zde mimoděk vytvořil živou učebnici přírodopisu, kterou lze mnohostranně využívat. Volně žijící ptáci i zajímavá plemena hospodářských zvířat, luční květiny i letničky v ornamentálních záhonech, fontány i rybníky s rákosím, sto druhů volně rostoucích stromů i živé tvarované stěny a ploty. To vše nabízí tato zahrada. Program je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Jaký je rozdíl mezi zahradou a přírodou?
  • Pro koho je zahrada dobrým místem k životu?
  • Jak se život v zahradě během roku mění?
  • Které domácí dřeviny zde rostou?
  • Jak je možné, že zde mohou růst i stromy z dalekých zemí?

CÍLE PROGRAMU
Žáci prohlubují své znalosti o přírodě o přírodních zákonitostech, rozvíjí kreativitu, získávají povědomí o zahradní architektuře a dovednost pracovat v týmu.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět (regionální památky, životní podmínky, rovnováha v přírodě), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní, pracovní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen (v případě nepříznivého počasí se program nekoná nebo je nahrazen na základě domluvy jiným programem, který využívá interiéry památky) 

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
60 Kč za žáka / 30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy, pedagogický doprovod zdarma