Zimovánky

Proč vlastně v zimě příroda spí? Víte o tom, že za to může jedno neposlušné děvčátko a milující maminka? A víte, že lidé dříve věřili, že zahrada bude krásná tehdy, když bude složena z geometrických tvarů? Společně s dětmi se je budeme snažit vypátrat. A přijdeme tak také na to, co je hezké v zimní zahradě.

CÍLE PROGRAMU
Děti znají názvy ročních období a chápou důležitost zimy pro život zahrady. Rozvíjejí svou imaginaci skrze vyprávění. Umí rozlišit geometrické tvary, rozvíjí své pozorovací schopnosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast:  Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži
V případě nepříznivého počasí bude program realizován v interiérech památky.

DOBA TRVÁNÍ
prosinec - únor

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA
30 Kč za žáka (včetně vstupného do daných částí zámeckého areálu), pedagogický doprovod zdarma