Muzejní noc v Arcibiskupském zámku 2018

Program "Pod křídly Merkura" 

Děti si opatřily okřídlenou přilbu, popřípadě také boty a staly se tak Merkurem, poslem zpráv. Husím brkem napsaly a doručily zprávu smutnému pánu na obraze. 

Dílničku připravili lektoři  Metodického centra zahradní kultury a Arcidiecézního muzea Kroměříž.

Poté proběhly kastelánské prohlídky Arcibiskupského zámku. 

10. května 2018