Banner Banner Banner Banner

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Vítejte na stránkách Metodického centra zahradní kultury, realizátora projektu Národní centrum zahradní kultury.

Díky projektu vzniklo v Kroměříži multioborové centrum pro oblast obnovy a následné péče o historické zahrady a parky, které usiluje o navrácení společenské prestiže památkám zahradního umění a jejich představení z mnoha rozličných úhlů tak, aby byly opět chápány jako součást vysoké kultury.

Na našich stránkách naleznete nejen informace o projektu NCZK a jeho realizaci, ale také důležité údaje o kroměřížském zámeckém komplexu – Arcibiskupském zámku a Podzámecké a Květné zahradě, včetně průvodců ke stažení a nezbytných turistických informací. Nechybí zde ani popis nabízených edukačních aktivit pro širokou paletu cílových skupin, které kombinují zážitkovou pedagogiku s kulturně-ekologickým vzděláváním. Zvláštní pozornost je věnována odborné veřejnosti a majitelům a správcům památek zahradního umění, jimž jsou určeny metodiky vytyčující přesný přístup k problematice obnovy památek, a místní komunitě.