Přednáška: Kouzlo renesančních zahrad

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži zve na přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje, která se svým zaměřením zapojuje do letošního tématu Národního památkového ústavu: Rok renesanční šlechty (#renesance)

KOUZLO RENESANČNÍCH ZAHRAD
„Na světě nenajdeme nic obdivuhodnějšího, než je člověk.“ Z tohoto principu vychází myšlenkový proud zvaný humanismus, jež dal vzniknout svébytnému umění renesance. Člověk a jeho potřeby se staly měřítkem a snaha po dosažení dokonalosti hnací silou překotných společenských změn. Individuální schopnosti umožnily prakticky komukoli vystoupit z anonymity či stát se bohatším než králové. Ve svěžím duchu renesance byly chladné zdi mohutných hradů vyměněny za světlé paláce a vily. Dům a zahrada se staly nedělitelným celkem. Byly společně navrhovány, budovány a vzájemně se prolínaly. Zahrada sloužila hlavně privátním potřebám svého majitele, kterému poskytovala místo k odpočinku, studiu, filosofickým úvahám, či k pořádání slavností.

Během přednášky LENKY KŘESADLOVÉ zavítáme postupně do několika zemí Evropy, abychom mohli sledovat fascinující zrod renesanční zahrady v Itálii, její cestu do Francie i přizpůsobení se středoevropským podmínkám. 

MÍSTO KONÁNÍ: Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění z Národního památkového ústavu, 
metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.


VSTUP ZDARMA

Proč je rokem renesance právě letošní sezona? V roce 2017 si připomínáme čtyři klíčová výročí: v roce 1517 předložil teolog a kazatel Martin Luther akademické obci své teze kritizující katolickou církev; o deset let později, tedy roku 1527, se s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn dostává do českého prostředí sama renesance. V roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.

www.npu.cz/uop-kromeriz

 

Vložil/a: pz | 2017-11-28