Nově na našem webu: Škůdci a choroby

Od konce června je možné najít na stránkách MCZK databázi chorob a škůdců okrasných rostlin. Vznikala v uplynulých dvanácti měsících za spolupráce rostlinolékařů, počítačových programátorů a pracovníků metodického centra. Snahou bylo vytvořit jednoduchý systém pro identifikaci škodlivého organizmu. Pro hledání odpovědi stačí znát jméno napadené rostliny, do systému se dále zadává napadená část. Ve výsledcích se zobrazí několik potenciálně možných chorob či škůdců, mezi kterými uživatel hledá konečnou odpověď.

V databázi je k dnešnímu dni 20 chorob a škůdců, které patří mezi karanténní nebo velmi škodlivé organismy. V letošním roce bude přidáno dalších 15. Je naší snahou databázi i do budoucna rozšiřovat. Cennou částí je fotogalerie, do které mohou přispět i sami uživatelé. U každé choroby či škůdce je možné přidat vlastní fotografii, kterou správce ověří. Pokud neměli autoři k dispozici své fotografie, vložili odkaz na jiné webové stránky, kde se galerie fotografií dané choroby či škůdce může shlédnout.

Databázi lze najít na stránkách www.nczk.cz , v sekci PRO ODBORNÍKY, podsekci Choroby a škůdci, Databáze chorob a škůdců.

Přímý odkaz:

http://nczk.cz/ch-databaze-chorob-a-skudcu

Vložil/a: kv | 2017-08-14