Přednáška | prosinec 2019

Výkladní skříní životního stylu se v Itálii 15. až 17. století staly vily a jejich zahrady budované v krajině za hradbami horkých, přelidněných měst. Směr udala Florencie, stranou nesměly zůstat Benátky a další bohatá centra. Velkou koncentraci sídel významných šlechtických rodů na sebe vázal Řím, jako sídlo papežů a řady institucí. Zároveň se staly cílem návštěvníků z celé Evropy a neopominutelnou zastávkou na „grand tour“ mladých šlechticů. Ti obdivovali zde po staletí shromažďované umělecké poklady i soudobé kreace tvůrců zahrad a mnozí zatoužili vybudovat podobné oázy luxusu u svých domácích sídel.

Přednáška představí příběh několika významných zahradních areálů založených nedaleko Věčného města, které již ve své době poutaly zaslouženou pozornost a staly se inspiračním zdrojem i zaalpské zahradní kultury.

Villa Lante Itálie

Přidal/a: kv | 2019-12-05