Konference | Význam kulturního dědictví

mezinárodní konference AT–CZ


27.–28. listopadu 2018 | Loucký klášter, Znojmo


Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví?
Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny?
Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?
Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?


Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského
programu Interreg AT-CZ.


Info o konferenci a registrace: www.col-conference.eu
Aktivity projektu COL: https://www.facebook.com/COLproject/


Projekt COL se systematicky zabývá udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a rozvíjí přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Cílem projektu je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu.


Hlavním výstupem projektu COL budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti. Výstupem měkkých aktivit projektu budou odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.


27. listopadu se těšíme na viděnou ve Znojmě!
Ing. arch. Vratislav Zíka
Koordinátor projektu COL

Přidal/a: kv | 18-11-26