ZRUŠENO: HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2020 | odborná konference

Vzhledem k současné situaci kolem onemocnění Covid-19 jsme nuceni v letošním roce pořádání odborné konference zrušit.

Děkujeme za pochopení!


Termín konání: 11.–12. 6. 2020

Místo konání: přednáškový sál Květné zahrady v Kroměříži

ODBORNÁ KONFERENCE | Historické zahrady Kroměříž 2020: ZAHRADNÍ ARCHEOLOGIE, účinný nástroj k poznání památek zahradního umění

Zahradní archeologie je relativně mladou disciplínou, k jejímuž rozvoji přispěl archeologický výzkum Květné zahrady v Kroměříži a přímé využití těchto výsledků při její obnově.

Příspěvky přednášejících z celé České republiky nám přiblíží tuto problematiku a ukáží příklady z oblasti odborných průzkumů historických zahrad a parků.

 

Seznam přednášek:

Renata TIŠEROVÁ, Archeologické výzkumy památek zahradního umění Libereckého kraje (Bredovská zahrada, Grabštejn, Sychrov)

Zdeněk NEUSTUPNÝ, Archeologický průzkum zámecké zahrady v Dobříši

Jiří DOUPAL, Dílčí archeologický průzkum zahrady ve Velkých Losinách

Jiří HAVLICE, Archeologické výzkumy památek zahradního umění Jihočeského kraje (Vimperk, Český Krumlov, Červený Dvůr, Zlatá Koruna)

Miroslav DEJMAL, Archeologické výzkumy památek zahradního umění a jejich geofyzikální průzkum. Příklady z akcí společnosti Archaia Brno (Pernštejn, Lednice, Lysice …)

Hana DEHNEROVÁ, Archeologický výzkum klášterní zahrady v Klášterním Hradisku

Lubomír ZEMAN, Archeologický průzkum zahrady v Ostrově nad Ohří

NPÚ ÚOP hl. města Prahy, Archeologické výzkumy památek zahradního umění v Praze

Jan PAŘEZ, Zahradní keramika z palácových zahrad pod Pražským hradem

Jiří JANÁL, Zahradní keramika a nářadí v archeologických nálezech

 

Doprovodný program:

Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ komentovaná prohlídka-Archeologický průzkum Květné zahrady v Kroměříži

Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ komentovaná prohlídka-Archeologický průzkum Podzámecké zahrady v Kroměříži

Návštěva archeologické expozice Muzea Kroměřížska

 

Ke konferenci bude vydán sborník příspěvků.

 

Vložil/a: ml | 2020-03-06 (aktualizováno 2020-03-24)