Výstava | Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna

Výstava věnovaná biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna, který byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu.

Výstavy Muzea umění Olomouc, které budou otevřeny v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu Olomouc jsou výsledkem čtyřletého výzkumu a společně s dvěma monografiemi splácí část obrovského dluhu, který současníci k této významné osobnosti mají.


Arcibiskupský zámek Kroměříž, 13. června 2019 až 29. září 2019.

Kroměřížská kapela biskupa Karla je fenomén, který stále vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Během komentované prohlídky kabinetem hudby vás jeho kurátorka Pavla Přikrylová seznámí s jejím provozem, ukáže dobové hudební nástroje a také autografy Vejvanovského, Bibera nebo slavnou houslovou sonátu Georga Muffata. Prohlídku zakončíte drobným koncertem, na kterém zazní skladby z kroměřížského hudebního archivu.

Vstupné: 60/30 Kč (snížené) | Informace: 724 663 700 nebo 608 199 470 | Platby programů před zahájením v pokladně zámku.

Přidal/a: kv | 19-06-12