Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží

Ve dnech 28. a 29. září 2019 se uskuteční v kroměřížské Podzámecké zahradě historicky první mezinárodní soutěž tradičních zápřeží v České republice. Účast v soutěži již potvrdily vozatajové z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Španělska.

 

Pořadatelé
Organizátorem této mimořádné sportovně-společenské události uspořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace AIAT je Zemský hřebčinec Tlumačov ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým, Městem Kroměříž a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž. Hlavním partnerem akce je Česká pojišťovna, a. s.
Organizace AIAT
AIAT (Association Internationale d'Attelage de Tradition) je mezinárodní organizace založená v roce 1973, jejímž cílem je obnovit, zachovat, udržovat a předávat následujícím generacím tradici jízdy se spřežením, poskytovat co nejvíce informací o technice jízdy, o historii, kultuře, tradici a řemeslech s tím souvisejících.


Program pro veřejnost
Diváci si budou moci v Kroměříži prohlédnout historické kočáry, krásné koně v tradičních postrojích a sledovat umění mistrů opratí. V sobotu 28. září 2019 od 10.00 h se uskuteční v Podzámecké zahradě v prostoru před zámkem komentovaná prezentace a hodnocení spřežení. Ve 13.00 h vyjede slavnostní průvod kočárů z Pionýrské louky ulicí Kovářskou na Velké náměstí, Sněmovní náměstí a vrátí se do Podzámecké zahrady.
V neděli 29. září 2019 v 8.00 h vyrazí soutěžní zápřeže na terénní jízdu kolem Kroměříže a ve 13.00 h předvedou mistři opratí svůj um při vozatajském parkuru na zadních loukách Podzámecké zahrady. Předpokládané ukončení soutěže s vyhlášením výsledků je v 17.00 h v Podzámecké zahradě před zámkem.


Podrobné informace o konání akce podají:
Josef Iš + 420 608 865 295
Marie Išová + 420 777 111 915
Milan Novák + 420 737 777 978

Charakteristika soutěže tradičních zápřeží
V dnešní době je věcí prestiže pro většinu mužů a gentlemanů z vyšší společnosti vlastnit ten nejelegantnější, nejmodernější, nejrychlejší a mnohdy i ten nejdražší automobil. V minulosti to byla ekvipáž, která budila zasloužený obdiv svého okolí.
Ekvipáží se rozumí celé spřežení, které se skládá z koní, jejich postrojů, kočáru, kočího, jeho přísedícího a všeho, co k tomu patří až po ty nejmenší drobnosti a detaily.
Tradiční kočárové ježdění bude vždy obrazem elegance, stylu, krásy, praktičnosti a dovednosti, což musí být i do budoucna zachováno.
Kritéria hodnocení, soutěžní kategorie, podmínky účasti
Při soutěžích tradičních zápřeží se nejedná o vozatajské závody, jak je známe dnes, ale jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na soulad, eleganci, tradici, dovednosti vozataje a ovladatelnost koní.


Soutěž se skládá ze tří částí:
• hodnocení zápřeže
• terénní jízda s překážkami
• vozatajský parkur


Těchto soutěží se mohou zúčastnit vozatajové jak s historickými vozy, tak s moderními kočáry, kromě maratonových. Také se mohou prezentovat zápřeže v „lidovém“ či „regionálním“ stylu. Soutěže se mohou účastnit spřežení od jednoho do šesti koní.

Naleznete nás také na Facebooku

Přidal/a: kv | 19-09-02