Silný vítr a Květná zahrada v Kroměříži

Hlásíme z Květné zahrady minimální úbytky… Všechny vysoké stromy, co v Květné zahradě jsou, stojí celé. K jednotlivým fotkám naleznete komentář. Pěkné podívání a počtení! Smile

 

1)      Tvarované stěny

Tvarované vysoké stěny na hlavních osách a podloubí ve vedlejších osách jsou jedním z nejcennějších prvků Květné zahrady. Stěny tvoří drobná intimní zákoutí (boskety) a umocňují perspektivu os. Aby správně plnily tyto funkce, musejí mít přesně dané rozměry, které vycházejí z architektury staveb, v Květné zahradě je to konkrétně Rotunda. Stěny se začaly vysazovat již v roce 1668 ze sazenic habrů, některé tyto staré stromy jsou ve stěnách i dnes. Ve stěnách naleznete nejen habry, ale také lípy, javor, místy jírovec a další.

 

2)      Rotunda

Rotunda je srdcem zahrady, vystavěná mezi lety 1666 a 1668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. Původně Rotunda byla pravidelná osmiboká do všech stran otevřená stavba s ústředním sálem. Nyní má Rotunda 6 z 8 vstupů zazděné. Na ústřední sál navazují 4 umělé jeskyně (grotty) a 4 salonky (tzv. kamínkové místnosti). Vevnitř Rotundy naleznete také bohatou sochařskou, štukovou a malířskou výzdobu.

 

3)      Kolonáda

Kolonáda plnila hned několik funkcí, které plní dodnes. První funkcí byla, že brána s hlavním vchodem byla uprostřed Kolonády, boční vchod (tak jak ho známe dnes) byl zpřístupněn až později, kdy se Květná zahrada otevřela i pro veřejnost. Druhou funkci převzala od Jahodových kopečků a stala se vyhlídkou. Třetí a největší funkcí je ta, že kolonáda je mohutná galerie soch, vytvořená podle projektu Giovanniho Pietra Tencally a byla dokončena v roce 1671. Svou délkou 244 metrů zaujímá celou stranu Květnice.

 

4)      Kolonáda – sochy a Lví kašna

Kolonáda sestává ze 44 soch a ze 46 byst mytologických i historických postav dávnověku. Jména 22 ženských a 22 mužských postav jsou vytesána na podstavcích soch. Sochy vytvářel polský sochař Mandík se svou dílnou. Michael Mandík také vytvářel sochy a kašny v Květné zahradě a jeden z nejhodnotnějších sochařských děl dochovaných v zahradě je právě jeho výtvor v podobě Lví kašny.

 

5)      Platan

Jedním ze tří vysokých a vyčnívajících vysokých stromů je Platan. Všechny tři stromy jsou zde od vzniku Květné zahrady. Pro svou mohutnost nepřišel platan k žádné újmě způsobené silným větrem.

 

6)      Borovice vejmutovka

Další vysoký vyčnívající strom nacházející se v Květnici Květné zahrady je Borovice vejmutovka. Taktéž nepřišla k žádné újmě způsobeným silným větrem.

 

7)      Lyrovník tulipánokvětý

Třetí vysoký strom vyčnívající v Květnici Květné zahrady je Lyrovník tulipánokvětý. Kromě opadaného listí taktéž nepřišel k větším újmám.

 

7)      Lyrovník tulipánokvětý

Lyrovník ještě s listy obarvené podzimem.

 

8)      Pomerančová zahrada

Nádoby s citrusovými stromy z této unikátní Pomerančové zahrady už jsou přestěhované do Velkého skleníku. Stromy se ne vždy pěstovaly tak jako dnes v nádobách. V dávných dobách zahradníci tyto stromy zasazovali přímo do volné půdy a na podzim nad nimi skládali dřevěné stavby, v kterých se topilo pecemi, aby citrusovníky nezmrzli. A na jaře se tyto stavby opět skládaly a uklízely.

 

9)   Lví fontána

Lví fontána je dílem polského sochaře Michaela Mandíka, který vytvářel na protilehlé straně také kašnu Tritoní.

 

10)   Zahradníci pracují a shrabávají listí popadaného z habrových stěn.

 

11)   Pohled do boskety

 

12)   Sochy v zahradě

V době založení měla zahrada bohatší sochařskou výzdobu než dnes. Kromě antických soch v Kolonádě se zde nacházela řada soch s mytologickými náměty. Autorem většiny byl pravděpodobně Michael Mandík z polského Gdaňsku.

 

13)   Zahradníci mají plno práce nejen s listím, ale také s přesazováním. Více informací naleznete na http://nczk.cz/novinka/priprava-zahrady-na-podzim-zimu-2017

 

14) Čerpáno z "Podrobný průvodce unikátní zahradou", který je k dostání u pokladny Květné zahrady v Kroměříži. 

 

V Květné zahradě je vždy se na co dívat, v jakémkoli roční období! Těšíme se i na Vaši návštěvu. Smile

 

Vložil/a: kv | 2017-10-31