Maxův dvůr | vydařená spolupráce

Metodické centrum zahradní kultury připravilo společně se Střední školou hotelovou a služeb (SŠHS) edukační program pro žáky sedmi tříd základní školy Oskol Kroměříž. Byl zaměřen na poznání významu, historie a funkcí kroměřížského Maxova dvora. 
 
Žáci se mohli za doprovodu pedagogů SŠHS seznámit s provozem stájí, péčí o koně. Dozvěděli se například, jakými druhy obilí se koně krmí, čím se čistí, jak je třeba starat se o kopyta a jak je tato péče náročná a dlouhodobá. Za odměnu si pak mohli pohladit koně. Tajemná byla návštěva muzea koňských kopyt a podkov. Žáky zde zaujala například kostra koně a koňský chrup. 
Další část programu pokračovala na tzv. Pionýrské louce, kde žáci zvukově i pohybem simulovali chody koně (krok, klus, cval). Program se věnoval také architektuře stájí. Žáci kreslili architektonické detaily Maxova dvoru, starší ročníky se například procvičily v římských číslicích, které se objevují na fasádě. Závěr programu potěšil děti množstvím her se zvířecí tematikou.    
 
 Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, Maxův dvůr je stavbou mimořádného významu pro architekturu a urbanismus města a ideově je nedílnou součástí Podzámecké zahrady. Své jméno dostal podle olomouckého biskupa Maxmiliana Sommerau-Beckha, který se rozhodl vybudovat v Kroměříži vzorový hospodářský dvůr pro chov skotu a přípravu mléčných výrobků. Úkolem pověřil ve 40. letech 19. století věhlasného architekta Antona Archeho, který dal stavbě klasicistní palácovou podobu v duchu dobové snahy o vytváření okrasných statků spojujících v sobě krásu a užitek. Objekt uzavřel severní okraj Podzámecké zahrady. Dnes jej využívá Střední škola hotelová a služeb k ustájení koní. Studentům školy zde umožňuje osvojit si zde základy chovatelství koní a jezdectví.
 

Přidal/a: kv | 2019-10-25