Komentované prohlídky Květné zahrady | duben 2019

Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci.

Během měsíce dubna mohou návštěvníci Květné zahrady využít možnosti komentovaných prohlídek. V jejich průběhu jim průvodci představí známé i méně známé skutečnosti, které se týkají zahradního umění, archeologie, stavebně-historických průzkumů, dendrologie apod.

Cena komentované prohlídky včetně vstupu do zahrady je 140 Kč za osobu (100 Kč v případě sníženého vstupného), provádí se o víkendech a svátcích v 11.00 a ve 14.00 hodin v Květné zahradě a v 10.00, 13.00 a 16.00 hodin v Rotundě.

Mimo tyto termíny je nutné komentovanou prohlídku objednat na +420 723 962 891 (podmínkou je účast alespoň 10 osob).

Přidal/a: kv | 19-04-09