Předáška | Strakonice, nová Mekka zahradníků

Městská zeleň je dnes velmi cennou součásti života v sídlech a nároky na její funkce každoročně rostou. Je však možné v době klimatických změn udržet její správnou kvalitu? Co od zeleně očekávají obyvatelé a co jim může reálně nabídnout? Potřeba funkční zeleně nikdy nebyla vyšší, v dnešní době se však ve městech zvyšují i její limity. Plánování a péče o městskou zeleň by tak mělo být kontinuální činností, která neskončí výsadbou, ale právě zde začne.

Přednášku si můžete poslechnout ve čtvrtek 2. května 2019 od 17.00 v Květné zahradě v Kroměříži.

Přidal/a: kv | 19-04-09