Nové odborné semináře říjen 2017

Chtěli bychom Vás pozvat na nové semináře: 

 

Odborný seminář

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les

úterý 10. října 2017

Brno

 

Místo konání:  Vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33 (konferenční sál v 1. patře po schodech vpravo), Brno 

Typ: profesní růst se SZKT

Přednášející: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Obsah:

  • Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa 
  • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb.
  • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození 
  • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění
  • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření 
  • Výjimky z povolovacího principu 
  • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
  • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
  • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
  • Prevence a odpovědnost 

 

 Více informací a přihlášení na:  http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/pravni-vztahy-k-drevinam-rostoucim-mimo-les-10.10.html

 

Odborný seminář 

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTORU, 
NOVÝ STANDARD VÝSADBY STROMŮ

úterý 31. října 2017

Brno

Místo konání: Brno - Vzdělávací centrum Otevřený zahrada Nadace Partnerstí, adresa: Údolní 33 (konferenční sál v 1. patře po schodech vpravo 

Typ: profesní růst se SZKT

Přednášející: Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů.

Více informací a přihlášení na: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/vysadba-stromu-v-urbanizovanem-prostoru-novy-standard-vysadby-stromu-10.2017.html

 

Přehled všech seminářů: 

http://nczk.cz/konference-seminare.html

 

Vložil/a: kv | 2017-09-19