Konference, semináře

 

Historické zahrady Kroměříž 2021 | konference
Současné umění v historických zahradách

termín a místo konání: 17. a 18. června 2021 v Květné zahradě v Kroměříži

termín pro zaslání přihlášek: do 1. června 2021

další informace včetně on-line formuláře pro přihlášení: webové stránky Národního památkového ústavu

 

 

ODBORNÉ AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:

 

Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I | konference

termín konání: 30. a 31. října 2018

termín pro zaslání přihlášek: do 15. října 2018

místo konání: prostory v Lednici Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice)

podrobný program konference (.pdf)

více informací: www.nczk.czwww.mendelu.cz

 

Prvorepublikové zahradní umění v Československu | konference

termín konání: 12. července 2018 od 10 hod. | termín pro zaslání přihlášek: do 6. července 2018
místo konání: Metodické centrum moderní architektury v Brně (zahrada vily Stiassni)

V letošním roce si připomínáme sté výročí vyhlášení samostatného Československého státu. V průběhu 20. a 30. let 20. století zaznamenal obor zahradní a krajinářská architektura v Československu dosud nevídaný rozvoj.

program: Pozvánka.pdf 

více informací: www.nczk.cz

 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SEKCE PÉČE O DŘEVINY - ISA s doprovodnými přednáškami a workshopem
na téma
 POŠKOZENÍ A OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

Termín a místo: 19. června 2018, 9:15 hodin, Průhonice

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SEKCE:

Na shromáždění jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se sám rád zapojil. Chcete vidět, kdo stojí v čele sekce? Chcete vidět co se děje? Máte nápady na její další činnost? Vaše přítomnost je důležitá. Svými hlasy a svou účastní posílíte rozvoj oboru v České republice. Aktivním zapojením do činnosti SPoD-ISA se můžete podílet na tvorbě důležitých oborových standardů, pravidel, ceníků, rozvoji certifikace a podobně. Vaší ochoty spolupracovat si velice vážíme a věříme, že se V&aa cute;m i nvestovaný čas v budování oboru vrátí. Tříletý mandát v radě sekce končí třem jejím členům - na shromáždění proběhne volba nových členů rady sekce. Pokud chcete kandidovat a zapojit se do činnosti sekce - velice rádi Vás přivítáme.

Přednášky

Ing. Alexandra Koutná: Péče o dřeviny při stavební činnosti
doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.: Poškození dřevin stavební činností z pohledu fyziologa

Workshop

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Růžička: Ukázka ošetření dřeviny technologií mikro-injektáže

přihlášení a podrobnější informace nahttp://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/shromazdeni-clenu-sekce-spod-isa-s-prednaskami-a-workshopem.html

 

Vybrané výstupy ze semináře "Choroby a škůdci buxusů" | 7.–8. února 2018

PDF "Buxus – choroby a škůdci a čeho si všímat" naleznete zde
Prezentace "Rostlinolékařství  a buxus" ke stažení zde

 

ODBORNÁ KONFERENCE HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2018
Byliny v památkách zahradního umění

termín a místo konání: 14. a 15. června 2018 v Květné zahradě v Kroměříži | přihlášky do 31. května 2018

Konference představí vývoj a pestrost typů a sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylinných podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin v památkách zahradního umění a jejich zasazení do evropského kontextu. Součástí programu bude odborná exkurze, pořádaná během druhého dne konference, zaměřená na praktickou prezentaci příkladů dobré praxe. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Více informací zde 

 

Tvorba veřejného prostoru v Praze 3 od A do Z | pátý ročník pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 3

termín a místo: čtvrtek 22. března 2018, Atrium na Žižkově, Praha 3

Navazujeme na předešlé úspěšné ročníky konference, které jsme pořádali ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a přinášíme Vám další. Tentokrát se zaměříme na veřejný prostor jeho plánování a tvorbu.

Mezi přednášejícími zazní jména jako: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Zdenek Sendler, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. Pavel Košťálek, Ing. arch. Hana Špalková, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Program a více informací naleznete na našich stránkách:

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/tvorba-verejneho-prostoru-v-praze-3-od-a-do-z.html

 

Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaší!

V rámci celonárodních oslav vzniku Československé republiky začali nadšenci mapovat jubilejní stromy, aby zachránili jejich vzkaz pro další generace. Zároveň zpřístupnili návody, jak postupovat při výsadbách pamětních lip v roce 2018.

Do hledání stromů republiky se může zapojit každý. „Založili jsme speciální webové stránky Lípy republiky – www.lipyrepubliky.czkteré jsou nositelem databáze těchto jubilejních stromů a budeme rádi, když se k našemu nadšení připojíte a budete s námi objevovat dřeviny ze kterých dýchá historie,“ říká dendrolog Aleš Rudl.

Naleznete nás také na Facebooku

 

ODBORNÝ SEMINÁŘ - Křižovatky architektury

termín a místo konání: čtvrtek 21. září do PVA EXPO PRAHA

Může architektura měnit svět? Špičkový mexický architekt Alberto Kalach přijal pozvání do Prahy. 

Alberto Kalach je znám svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Zabývá se i problematikou územního plánování.

„Architektura je jediným lidským nástrojem pro obydlování světa. Obydlováním měníme naše okolí a životní prostředí, měníme i způsob, jakým svět obýváme a užíváme“ , říká Alberto Kalach, který vystoupí na letošních Křižovatkách architektury při veletrhu FOR ARCH. 

vstup zdarma na základě on-line registrace: www.krizovatkyarchitektury.cz 

 

 

Zahradní dědictví (obnova – péče – prezentace) | mezinárodní konference ICOMOS/IFLA | od 21. do 23. září 2017 v Praze a Kroměříži

Mezinárodní konference ICOMOS/IFLA, která proběhne od 21. do 23. září v Praze a v Kroměříži, se do České republiky vrací po dvaceti letech. Stejně jako v roce 1977, kdy se obdobné setkání uskutečnilo poprvé, budou hlavními tématy obnova, péče a prezentace historických zahrad.

Účastníci, zahradní a krajinářští architekti i ostatní odborníci zabývající se historií zahrad a parků, budou v průběhu konference sdílet osvědčené postupy při péči o zahrady i při prezentaci obnovených památek zahradního umění. Diskutovat budou rovněž o nejnovějších poznatcích o zahradní archeologii, historických dokumentech a dalších zdrojích poznání. V Praze promluví například David Jacques z Velké BritánieMonica Luengo ze Španělska či německý odborník Jochen Martz. Moravská část konference bude zaměřena na interpretaci a prezentaci zahrad a hlavními přednášejícími budou belgický expert Herman van der Bossche a Emanuela Borio z Itálie. Zájemci se také budou moci seznámit s předními zahradními památkami v Čechách a na Moravě.

Základní informace:

 • Zveřejňujeme registrační formulářpodrobné informace pro účastníky a nově konečnou verzi programu konference, na níž přednese svůj příspěvek 21 předních odborníků na zahradní dědictví z dvanácti zemí světa.
 • Přijímání abstraktů bylo ukončeno, žádné další již není možné přijmout.
 • Na konferenci je možné se registrovat do 4. září prostřednictvím registračního formuláře.
 • Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina.
 • Konferenční poplatek činí 5400 Kč / 200 eur, pro studenty 2700 Kč / 100 eur.
 • Konferenční poplatek zahrnuje:
  21. 9. – registraci, občerstvení v průběhu konference;
  22. 9. – komentovanou prohlídku vybraných historických zahrad v Praze, občerstvení a přejezd z Prahy do Kroměříže, představení Metodického centra zahradní kultury, komentovanou prohlídku, koncert a recepci v Květné zahradě;
  23. 9. – občerstvení v průběhu konference, komentovanou prohlídku Podzámecké zahrady v Kroměříži a přejezd z Kroměříže do Prahy.
 • Součástí konferenčního poplatku nejsou cestovní náklady na konferenci ani ubytování v Praze a v Kroměříži.
 • V případě jakýchkoliv dotazů využijte konferenční e-mailovou adresu
  gardenheritage.conferenceicomos@npu.cz.  

Důležité termíny

 • 31. 8. 2017 – konečná redakce příspěvků
 • 4. 9. 2017 – ukončení registrace

Další informace naleznete na: 

https://www.npu.cz/gardenheritage.conferenceicomos

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tipy-a-inspirace/zahradni-dedictvi-%7C-obnova-%E2%80%93-pece-%E2%80%93-prezentace/3972/

 

Odborný seminář - Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les / úterý 10. října 2017, Brno

Místo konání:  Vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33 (konferenční sál v 1. patře po schodech vpravo), Brno 

Typ: profesní růst se SZKT

Přednášející: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Obsah:

 • Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa 
 • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb.
 • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození 
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění
 • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření 
 • Výjimky z povolovacího principu 
 • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
 • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
 • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
 • Prevence a odpovědnost 

 Více informací a přihlášení na:  http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/pravni-vztahy-k-drevinam-rostoucim-mimo-les-10.10.html

 

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTORU, 
NOVÝ STANDARD VÝSADBY STROMŮ | seminář

úterý 31. října 2017,
Brno

Místo konání: Brno - Vzdělávací centrum Otevřený zahrada Nadace Partnerstí (Údolní 33, konferenční sál v 1. patře po schodech vpravo)

typ: profesní růst se SZKT

Přednášející: Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů.

více informací a přihlášení na: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/vysadba-stromu-v-urbanizovanem-prostoru-novy-standard-vysadby-stromu-10.2017.html

 

  ODBORNÁ EXKURZE IGA Berlín 2017

úterý a středa, 12.–13. září 2017

Unikátní možnost setkat se s ředitelem výstavy Christophem Schmidtem a zažít prohlídku s doprovodem jednoho z hlavních architektů výstavy IGA Berlin Christofem Geskesem z atelieru geskes.hack Landschaftsarchitekten. Atelier vyhrál architektonickou soutěž na projekt jednoho z největších veřejných prostorů v Berlíně. Park zaujímá více než 100 ha plochy, pokrývá území mezi sídlišti v údolí Wuhletal a táhne se i na kopec Kienberg. Dle zadání se rámec IGA plynule překlopí do atraktivního prostoru, který budou moc obyvatelé po ukončení výstavy volně užívat. Zajímavostí také je, že na části plochy již výstava v roce 1985 byla; postupně se přeměnila na Zahrady světa. Nové mezinárodní expozice jsou spolu s tématem Více z barev (Ein Mehr aus Farben) velmi přitažlivé pro řadu návštěvníků. Pro nás je cenné nejen estetické hledisko, ale také odvážné technologie (například přestavba velkého skleníku jedinečným způsobem) a hledisko udržitelnosti.

 

Další zajímavou součástí programu bude návštěva školek Lorberg v Tremmen, které se na budování výstavy také podílely. Školky zaujímají nyní zhruba 900 ha pěstebních ploch. Jsou pro nás nejbližší německou školkou s kontinentálním klimatem a proto otužilým sortimentem. 

 

Nezapomenutelným zážitkem bude i ubytování v Postupimi (Potsdam), nedaleko od světově proslulého zámeckého parku Sanssouci. Procházka po příjezdu do hotelu bude individuální, její délka bude záležet na vašem elánu a fyzických možnostech. Park má rozlohu 289 ha.

Pozor, přihlášení možné do: 31.8.2017

Přihlášení a více informací k exkurzi naleznete na stránkách: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/odborna-exkurze-iga-berlin-2017-12.-13.9.html

 

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA

Bydlení jako společné dílo krajinářského architekta a architekta

pátek 15. září PVA EXPO PRAHA od 10:30

 Přednáška s názvem "Bydlení jako společné dílo krajinářského architekta a architekta" pořádaná Českou komorou architektů (ČKA) se bude konat již v pátek 15. září 2017 od 10.30 hodin v Praze, Josefské 34/6.

Přihlásit se na fórum je stále možné na recepci ČKA (recepce@cka.cz, +420 273 167 480), nejlépe do 13. 9. 2017. 

Vstupné: pro členy ČKA Kč 500,- 

 

Smíšené výsadby ve veřejném prostoru a historických parcích | seminář

čtvrterk 17. srpna 2017 | místo konání: Výstaviště Flora Olomouc

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář věnovaný smíšeným výsadbám. Cílovou skupinou jsou zástupci z řad státní správy, soukromé subjekty zabývající se zakládáním a údržbou veřejné zeleně, správci parků a veřejných zahrad, pracovníci technických služeb.

 

Program:

Trávníky a rozkvetlé louky nejen ve veřejném prostoru  - Ing. Marie Straková

Smíšený trvalkový záhon  - šance pro květiny ve veřejném prostoru - Ing. Adam Baroš

„Štěrkový záhon“ z pohledu architektury, kompozice a estetiky - Ing. Lucie Radilová

„Štěrkový záhon“ ve vztahu k veřejnosti - Ing. Lydia Šušlíková

Kruh se uzavírá - použití „štěrkového záhonu“ v soukromé zahradě -   Ing. Radka Táborová

Štěrkové záhony v Rudolfové aleji Výstaviště Flora Olomouc, a.s. -  Diskuse v prostoru realizovaných záhonů

Představení knihy „Hledání rajských zahrad“ a autogramiáda jejího autora a legendy české zahradní architektury prof. Ivara Otruby

 

Seminář je pořádaný v rámci letní etapy výstavy Flora Olomouc Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ve spolupráci s naším profesním svazem.

 

Podrobné informace o programu najdete v přiložené pozvánce nebo na stránkách akce.

 

V případě Vašeho zájmu se REGISTRUJTE prosím zde.

 

 

 Kulturní detail v krajině: historické struktury krajiny | SEMINÁŘ

úterý 16. května 2017 | místo konání: Květná zahrada v Kroměříži

 

Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na jarní odborný seminář, který je součástí letošního tématu Národního památkového ústavu – Krajina. Kulturní i přírodní dědictví.

Cílem semináře je sdílení poznatků a zkušeností ve věci vyhledávání, členění a ochrany drobných krajinných prvků a struktur z různých pohledů. Seminář si klade za cíl vytvořit prostor pro mezioborovou diskusi.

Seminář Kulturní detail v krajině: historické struktury krajiny se uskuteční v úterý 16. května 2017 v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži.

Vložné na seminář ve výši 300 Kč (zahrnuje sborník abstraktů přednášek na CD a občerstvení během semináře, nezahrnuje oběd) je splatné na místě při prezenci. Pro autory přijatých příspěvků je vložné 150 Kč.

Pozvánka na seminář (ke stažení v PDF)

Přihlášku na seminář zasílejte na e-mail kyselka.igor@npu.cz do 22. března 2017 (formulář přihlášky ke stažení)

Aktuální program semináře (ke stažení v PDF)

 

TRÁVNÍKY 2016

„Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění“

1. listopadu 2016 │ Konferenční sál v Květné zahradě

Pozor, akce je zrušena!

Předpokládáme její pořádání v jiném termínu.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži ve spolupráci s Agenturou Bonus pro vás připravili odborný seminář.

Odborný garant:  Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ředitelka Metodického centra zahradní kultury
                                    Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky s.r.o.        

Odborný seminář je jako každý rok určen pro širokou zahradnickou veřejnost, která se ve své práci zabývá otázkou travnatých ploch. Ať se už jedná o trávníky okrasné, parkové, krajinné či trávníky sportovních hřišť a speciální golfové trávníky.

V letošním roce je téma semináře zaměřeno více na zakládání a péči o travnaté a travobylinné plochy v okolí historických objektů, protože těmto, mnohdy i rozlehlým typům porostu nebyla doposud věnována patřičná pozornost.

Sborníky z minulých ročníků i dalších odborných akcí pořádaných agenturou Bonus jsou v elektronické podobě k dispozici zde.

 

 

Konference Nové ve starém 2015

18. - 19. června 2015

Sborník příspěvků z konference ve formátu pdf.

Konference „Historické zahrady Kroměříž“ jsou pořádány v dvouletých intervalech. Předchozí ročníky konference byly pořádány Klubem UNESCO Kroměříž, jehož partnerem byl Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Od roku 2015 je konference pořádána Metodickým centrem zahradní kultury při NPÚ, ÚOP v Kroměříži a Klub UNESCO KM se účastní jako partner projektu.

Pořádáním pravidelných konferencí s tematikou historických zahrad pokračuje NPÚ ve zviditelňování tohoto doposud neprávem opomíjeného segmentu kulturního dědictví.

Zvolené téma konference „Nové ve starém - Moderní prvky, materiály, technologie a aktivity v historických zahradách“ navázalo na vzorovou obnovu Květné zahrady v Kroměříži, realizovanou v rámci projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži v letech 2012 – 2014.

Na základě závěrů z konference bude vydán metodický materiál na téma nových prvků a přístupů v památkách zahradního umění.

Na konferenci dne 18. června přednesli své příspěvky tito přednášející:

PhDr. Jana Croy (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze), Ing. Milena Andrade Dneboská (NPÚ), Ing. Helena Gálová (MENDELU), Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., Mgr. Petr Hudec (NPÚ), Mgr. Petr Havrlant (NPÚ), Ing. Dagmar Fetterová, Ing. Milan Velička, Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča CSc. (příspěvek četl P. Hudec), Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Ondřej Fous, Ing. Antonín Marián Svoboda CSc. (příspěvek četla J. Croy), Ing. Lenka Křesadlová Ph.D. (NPÚ).

V ranních hodinách 19. června byl v Podzámecké zahradě v Kroměříži slavnostně vysazen tradiční Strom Konference.

Následná odborná exkurze do zámeckého parku v Holešově prezentovala přítomným odborníkům nejen pokračující obnovu této památky zahradního umění, ale především byla podkladem pro odbornou diskuzi o vhodné míře využití, či naopak nevhodnosti historických zahrad pro konání soudobých masových kulturních a sportovních akcí, jehož je právě holešovská zahrada aktuálním příkladem.

 

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.

https://www.traditionrolex.com/45

https://www.traditionrolex.com/45