Pomůcky pro realizace edu. aktivit v PAZU

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 86

Autoři: Petr Hudec (ed.)

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jež byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určenazejména majitelům a správcům památek zahradního umění, kteří by mohli mít zájem vytvářet a realizovat zde edukační programy, a kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně tohoto segmentu kulturního dědictví.

Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Náhled metodiky v PDF.