Památková edukace v historických zahradách

Odborná metodika Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži a odboru edukace a dalšího vzdělávání v Praze vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury“, jenž byl spolufinancován z IOP EU.

Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění, Způsoby edukačního využití památek zahradního umění a Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění. Je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách a parcích. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělávání ocení metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů. V neposlední řadě také lektoři environmentálních programů a památkoví pedagogové.

Recenzovaly:
Mgr. Kateřina Sládková
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Náhled metodiky v PDF.