Studie obnovy památky zahradního umění

Studie obnovy památky zahradního umění ideová fáze projektové přípravy | Ing. Radek Pavlačka

Odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jež byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně -historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná metodika je určena pro široký okruh zájemců, především pro vlastníky a správce památkových objektů, projektanty, pracovníky státní památkové péče i různé specialisty, studenty a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví.

 

Odborný recenzent: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Ing. Jiří Válek

Odborný konzultant: Ing. Jiří Olšan Ing.arch. Petr Všetečka Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

 

Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Náhled metodiky v PDF.