Zajímavé akce jiných subjektů

AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY:

 

 SOUTĚŽ PARK ROKU 2017  | 14. soutěžní přehlídka | uzávěrka přihlášek do 31. srpna 2017 

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje již po čtrnácté soutěžní přehlídku děl zahradní a krajinářské tvorby PARK ROKU 2017. Smyslem soutěžní přehlídky je prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné.

Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci i nově založené (dokončené v  letech 2010–2017).

TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2017

Hodnocení porotou: 11.-13. září 2017

Vyhlášení výsledků: 1. polovina října 2017

PODROBNÉ INFORMACE 

Pravidla soutěže:                          Pravidla.pfd

Přihláška do soutěže:                 Přihláška.pdf

Vyhlášení soutěže:                       Vyhlášení.pdf  

 

 

 ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 1. POLOVINY 20. STROLETÍ  | 6. ročník odborného semináře | 2. - 3. října 2017 | Alšova Jihočeská galerie, Bechyně

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Vás zvou na mezinárodní konferenci Zahradní architektura 1. poloviny 20. století, pořádanou v rámci projektu NAKI DF13P01OVV003 - Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky, která naplňuje tematické priority TP 1.1 a TP 1.4 Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Konference se uskuteční ve dnech 2. - 3. října 2017 v Alšově jihočeské galerii v Bechyni.

Pozvánka a program konference zde.

Přihláška na konferenci zde.PAMÁTKY ZAHRADNÍHO A KRAJINÁŘSKÉHO UMĚNÍ, JEJICH HISTORIE A SOUČASNOST | 6. ročník odborného semináře | 13. července 2017| Metodické centrum moderní architewktury v Brně

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně si Vás a Vaše přátele dovoluje pozvat na 6. ročník odborného semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost, který se uskuteční 13. 7. 2017 od 10:00 hod v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Tematicky zaměřený seminář bude letos věnován zejména péči o památkově chráněnou kulturní krajinu.

Více informací zde.


PERIFERIE: KRAJINA (BEZ)NADĚJE? |13. historicko-geografická konference | 25. ledna 2017 | Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

Konference se zaměří především na představení výzkumů odhalujících podstatu, souvislosti i důsledky nerovnoměrného vývoje společnosti v prostředí. Budeme se zamýšlet nad proměnami periferií různých typů a měřítek. V centru pozornosti budou proměny periferií městských i venkovských, našich i cizích. Oblasti, které v minulosti byly periferiemi a jejichž integrace do regionálního systému byla úspěšná, jakož i oblasti, které v minulosti periferiemi nebyly, ztratily na významu a dnes se potýkají s problémy. Společně budeme hledat odpovědi na otázky typu: Která území historičtí geografové označují za periferie? Proč právě ta? Jak mohou historičtí geografové přispět k výzkumu měnících se vztahů mezi centry a periferiemi? Které prameny lze při výzkumu polarizace prostoru a odrazu tohoto procesu v krajině využít? Přispívají historičtí geografové k identifikaci potenciálu rozvoje periferií? Jsou periferie opravdu krajinami (bez)naděje?
Více informací zde.

ÚLOHA ZELENĚ V MIKROKLIMATU MĚSTA – APLIKACE A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V HRADCI KRÁLOVÉ | konference | 20. října 2016 | prostory Úřadu práce, ulice Wonkova 1142/1, Hradec Králové

Záměrem konference je podat ucelené informace o úloze zeleně ve městě i volné krajině, o jejím vlivu na okolní mikroklima a lidi, který je doložen dlouhodobými projekty Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové, zpracované společně s odbornými institucemi a firmami (Mendelova univerzita Brno, Česká bioklimatologická společnost, VŠB-Technická universita Ostrava, Enki o.p.s. Třeboň, Ageris Brno atd.).
Během konference získáte odpovědi na řadu konkrétních otázek: Zajímá Vás, jak aktivně ovlivňovat mikroklima města? | Umí stromy stabilizovat břehy řek a vodních děl? | Zajímá Vás, jaké jsou nejlepší způsoby retence vody ve městě a krajině? | Dokážeme  spolehlivě určit, které stromy z hlediska bezpečnosti představují riziko pro lidi?
Cílem je poukázat na širší vnímání souvislostí přírodních procesů, propojení ochrany přírody a krajiny a vodního hospodářství.
Registrace a bližší informace jsou na stránkách GreenGuardienLife.


KRAJINA A VENKOV V BAROKU
| mezinárodní konference │ 14.–15. října 2016 | Horní Jiřetín a zámek Jezeří

Ústav dějin umění AV ČR, sdružení Omnium a město Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami připravují mezinárodní konferenci věnovanou problematice krajiny a venkova v 17. a 18. století. Obsah konference se zaměří nejen na různé aspekty utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace.
Registrace k účasti: 
registrace@omniumos.cz
Celý program odborného semináře naleznete zde. Popřípadě ke stažení v pdf zde.


PŘÍRODNÍ ZAHRADY
|
seminář a dílna | 28. září 2016 | Zahrady Laurus, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava

Seminář věnovaný přírodním zahradám, který povede Ing. Eva Stoklásková Hegerová.
Můžete se těšit na: Úvod do problematiky přírodních zahrad v ČR | Původní keře ČR a jejich využití v přírodní zahradě | Vzájemné ovlivňování rostlin | Pěstování ovocných stromů v malých zahradách | Zpracování plodů, ochutnávka
Program semináře a více informací naleznete ve formátu pdf zde.


VEŘEJNÁ ZELEŇ - HODNOTNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY
| dvoudenní konference s účastí zahraničních přednášejících | 21. - 22. září 2016 | Brno, kino Scala

Odborná konference volně navazuje na oficiální slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), který letos proběhne v České republice v Brně den po konferenci. 
Na myšlenkách soutěže Entente Florale Europe staví také program konference. Zahraniční přednášející (členové hodnotitelské komise soutěže) představí aktuální pohled na tvorbu a péči o zeleň v souvislostech v ostatní Evropě. Program dále odkáže na historický kontext zakládání veřejné zeleně, na význam vlivu její přítomnosti pro zdravý vývoj lidské společnosti a na důležitost jejího udržení a dalšího rozvoje v konfrontaci s klimatickými a jinými celospolečenskými změnami. Konference přiblíží počitatelné přidané hodnoty veřejné zeleně, které nám do rukou vkládají reálné argumenty pro její přítomnost ve městech i obcích a pro nutnost souvisejících ekonomických investic.
Program a více informací naleznete zde.


VÝZNAMNÉ STROMY - DŮLEŽITÁ SOUČÁST VEŘEJNÉHO PROSTORU
|
seminář | 20. září 2016 | Viniční domek, Praha 12
V našich městech a obcích rostou pozoruhodné stromy ukrývající nejrůznější poselství. Pojďme je zmapovat a udělat z nich skutečné dominanty. Seminář vám ukáže, jak postupovat a zároveň představí možnosti zapojení veřejnosti do tématu dřevin a ozřejmí, jak se máme o stromy starat. Představena bude i zbrusu nová publikace Významné stromy, živá historie našich měst a obcí.
Z důvodu omezené kapacity Viničního domku Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mailu: stromy@koniklec.cz.
Pozvánka s programem je ke stažení ve formátu pdf zde.


ARCHITEKT, VYNÁLEZCE A PODNIKATEL JOSEPH HARDTMUTH VE SLUŽBÁCH LIECHTENSTEINU 
| mezinárodní konference | 15. – 16. září 2016│ zámek Lednice

Konference je zaměřena na osobu Josepha Hardtmutha, jenž svými stavbami a krajinnými prvky ozdobil řadu míst nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, během svého působení v liechtensteinských službách. Hardtmuth však proslul i jako vynálezce a zejména podnikatel, který stál u zrodu tužkařského impéria, které v následujícím století svým významem přesáhlo hranice tehdejší monarchie a získalo si světovou proslulost, a jehož tradice pokračuje až do dnešních dnů.
Více informací naleznete zde.