Odborné články

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů

Vřeckovýtrusná houba druhu Hymenoscyphus pseudoalbidus s anamorfou Chalara fraxinea způsobuje onemocnění známé jako nekróza jasanu na různých druzích jasanů v Evropě. Článek, který je ke stažení zde, shrnuje historii a současný stav našeho poznání od objevu patogenu až po nejnovější poznatky.

Zdroj: KOUKOL, Ondřej a Ludmila HAVRDOVÁ. Vřeckovýtrusná zkáza jasanů. Živa [online]. 2016, (1), 4 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/2014-1/vreckovytrusna-zkaza-jasanu.html