Formální vodní prvky v PAZU

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 87

Autoři: Jiří JANÁL,Lenka KŘESADLOVÁ, Jan OBŚIVAĆ, Jiří OLŠAN, Zdeněk ŽABIČKA

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jež byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určena pro široký okruh zájemců, především pro vlastníky a správce památkových objektů, kteří zde naleznou informace o používaných technologiích a provozu vodních prvků. Uplatnění pro svou praxi zde najdou i správci veřejných či privátních prostor s vodními prvky, stejně jako projektanti, pracovníci státní památkové péče i různí specialisté, studenti a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví.

Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Náhled metodiky v PDF.