Cesty s nestmeleným povrchem v PAZU

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 62

Autoři: Karel ZLATUŠKA, Jiří SLEPIČKA, Lenka KŘESADLOVÁ, Jiří JANÁL, Eva JAKUBCOVÁ, Oldřich VACEK

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jež byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určena pro široký okruh zájemců, především pro vlastníky a správcepamátkových objektů, projektanty, pracovníky státní památkové péče i různé specialisty, studenty a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví.

Na webových stránkách Barva kamene se nachází rozšíření této metodiky. Zaměřuje se především na barvu kamene a kameniva a obsahuje údaje o kameni ze 40 lomů a o kamenivu z 96 lomů na území České republiky.

Možnost odběru publikace prostřednictvím eshopu, v knihkupectví NPÚ a v NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Náhled metodiky v PDF.