Domácí webové stránky

Problematice chorob a škůdců ve věnuje Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Jejich portál je zaměřen převážně na volně rostoucí druhy dřevin a je velmi přehledný. Pro hledání v něm však potřebujete alespoň základní představu, jaký typ choroby či škůdce hledáte.

Atlas poškození dřevin

http://atlasposkozeni.mendelu.cz/


V naší republice se problematice chorob a škůdců dlouhodobě věnuje Státní rostlinolékařská správa, která v současné době spadá pod Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (tzv. ÚKZÚZ). Provozuje webovou stránku Rostlinolékařský portál.

Rostlinolékařský portál

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uvod

Cílem tohoto webu je komplexně zpřístupnit informace o integrované ochraně rostlin. Je zaměřen na kultury pěstované na větších plochách, takže sortiment okrasných zahrad v něm najdeme pouze v omezené míře. Obsažené informace jsou však velmi komplexní a zahrnují i doporučenou ochranu.

Na úvodní straně je podstatná informace o Semaforu přípravků, který je použit při klasifikaci chemikálií v textech na těchto stránkách. Pro hledání bližších informací o plodinách a jejich ochraně vyberte záložku Metodiky IOR v záhlaví stránky. Menu po straně nabízí výběr plodiny.

Název, před kterým je čtvereček s křížkem, se dá dvojitým kliknutím dále otevřít na podskupiny až na úroveň rodu.

Pro informace o konkrétním druhu lze kliknout přímo na název. Pro informace o chorobách a škůdcích se vybírá záložka v horním menu.

 

U jednotlivých chorob a škůdců je rozsáhlý – a užitečný – popis. V dolní části stránky je potom tabulka s povolenými přípravky na chemickou ochranu.

Když použijeme odkaz „Fotogalerie“ v záhlaví stránky, můžeme se dopátrat k sériím fotografií choroby či škůdce. V menu na boku se v HORNÍ části vybírá hledaná plodina, ve SPODNÍ části se automaticky objeví seznam různých chorob a škůdců, kteří tuto plodinu napadají.

Když se potom rozklikne konkrétní choroba, objeví se popis a řada fotografií.

Ve Fotogalerii se sice dají vyhledat informace o chorobě či škůdci a jejich fotografie, nejsou tam ovšem informace o ochraně. Ty se dají najít pouze v sekci Metodiky IOR.

V záložce Výskyt a prognóza ŠO (škodlivých organizmů) jsou k nalezení pravidelné zprávy o tom, jaký škůdce, kdy a kde byl v daném období zaznamenán. Zprávy jsou vypracovány pro jednotlivé oblasti republiky a najdete je v záložkách označených šipkou. Archivem z minulých let lze listovat v bočním menu.

Bližší informace o rezistenci škodlivých organismů jsou obsaženy v poslední záložce menu v záhlaví stránky.