Metodiky NCZK

Metodiky byly rovněž vytvořeny v rámci provozní fáze projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK). Ten byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Hlavním cílem metodických materiálů je poskytnout všem, kteří vstupují do procesu péče o naše kulturní dědictví, nástroj k efektivnímu naplňování požadavků na ochranu tohoto dědictví obsažených jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních formulovaných k této problematice ve významných mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví.