Podzámecká zahrada

Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci.

V Podzámecké zahradě je stálá průvodcovská služba zajišťována formou procházky s odbornou lektorkou NCZK. Vycházka je doprovázena poutavým komentářem o historii a současnosti zahrady, jejích přírodních zajímavostech i drobných stavbách, které jsou ukázkou slohově neobyčejně čistých a prostorově citlivě pojatých objektů. Kromě těchto skutečností vám tak neuniknou ani informace z oblasti dendrologie, zahradního umění, archeologie atd. 

Cena komentované prohlídky je 80 Kč za osobu (60 Kč snížené vstupné). Je nutné si komentovanou prohlídku objednat na info@nczk.cz nebo na 778 531 417 (podmínkou je účast alespoň 5 osob).

 

Více informací na stránkách:

https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/9433-podzamecka-zahrada