Průvodce ke stažení

Pro zájemce o kroměřížské zahrady byl v rámci projektu VIA HORTÓ – Didaktické využití a prezentace památek zahradního umění v Kroměříži vytvořen soubor průvodců v několika jazykových mutacích. Jedná se o leporela (skládačky) ve formátu 4×A4, a to jak pro dospělé, tak pro malé návštěvníky. Zájemci si jejich černobílé verze mohou stáhnout na našich stránkách ve formátu PDF a vytisknout. Českou verzi základního průvodce po kroměřížských zahradách je možné zakoupit i v tištěné podobě. Pro učitele ZŠ byly dále připraveny pracovní listy, informující o dílčích možnostech využití Podzámecké zahrady ve výuce.

Na realizaci průvodců byly získány finanční prostředky z dotačního programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR.

 


Květná zahrada

 

Podzámecká zahrada

 

Stručný přehled historie obou zahrad doplněný o popis jejich nejdůležitějších částí a příklady možností, jak návštěvu zahrad využít ve výuce či opakování učiva ZŠ obsahují Listy pro učitele.

Základní informace o historii obou zahrad nabízí průvodce Kroměřížské zahrady v české, anglické, německé, francouzské, ruské a polské verzi.