Výstavy

Příběhy stromů - Stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018
čtvrtek 7. června – sobota 30. června | Palmový skleník | Květná zahrada Kroměříž

Výstava přináší prostřednictvím příběhů stromů pohled na sváteční i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech, především však v období první republiky. Na dvaceti panelech je představeno více než osm desítek stromů, které měly budoucím generacím připomínat události nebo osobnosti, na které by se nemělo zapomenout.

 

Klenoty zahradního umění
středa 7. června – pátek 31. srpna | Velký skleník | Květná zahrada Kroměříž

(Lednicko-valtický areál, Český Krumlov a Červený dvůr)

Kouzlo starých map a plánů přenese návštěvníky do nejkrásnějších zahrad naší republiky. Šlechtické rody Liechtensteinů a Schwarzenbergů patřily k nejvýznamnějším v podunajské monarchii a jejich zahrady svou výstavností měly toto postavení prezentovat navenek. Také okolní krajina, sloužící k lovu a zemědělské výrobě, byla po stovky let kultivována do podoby, kterou dnes obdivuje celý svět.

 

 

Výstavy, které již proběhly: 

 

VÝSTAVA  KAMÉLIE  DELL´ARTE  V  KVĚTNÉ ZAHRADĚ  V  KROMĚŘÍŽI

Výstava se koná od 23. února do 25. března 2018, kdy bude k vidění od 9:00 do 16:00 v Květné zahradě v Kroměříži (Generála Svobody 1192, 767 01, Kroměříž).

V letošním roce je výstava kamélií dána do souvislosti s divadelním prostředím - představením Commedie dell´arte. Tato spojitost odkazuje k hercům předního evropského divadla Comédie-Française, kteří ve své době udávali směr módy - nosili na kabátě bílý kaméliový květ. A právě tím přispěli k rozšíření módy pěstování kamélií v Evropě.

Odkaz pro více informací:     Výstava kamélií 2018

Facebook:                                      Událost - Kamélie 2018

 


VÝSTAVA: Svědectví map v Květné zahradě v Kroměříži 
| výstava | od 10. června do 31. srpna 2017 |  
Velký skleník v Květné zahradě

Staré mapy jsou také dokladem o technické úrovni, zručnosti a umu dávných kartografů, zeměměřičů i lesníků. Představují ukázku neobyčejného vkusu a kreslířského nadání autorů, mají mnohdy výraznou hodnotu výtvarnou a estetickou. Jsou svědectvím o proměnách krajiny v času, svědectvím o dávných hranicích majetků, o stavbách, o územních sporech, o vytyčování hranic i tras cest, o zásobách dříví v lesích pro těžbu rud, či pro sklářské hutě atd.

Více informací:  Svědectví map v Kroměříži 
Facebook:            Facebooková pozvánka