Odborné publikace

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK & ZAHRADY v Kroměříži.

Arcibiskupský zámek & zahradyEditoři: Ladislav Daniel, Marek Perůtka, Milan Togner

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži ve spolupráci s Katedrou dějin umění FF Univerzity Palackého, Kroměříž 2009

Počet stran: 247

Cena: 550 Kč

Anotace: Publikace přibližuje vývoj kroměřížského zámeckého areálu od jeho nejranější podoby gotického hradu až po současný vzhled. Pozornost věnuje nejen arcibiskupskému sídlu, ale také oběma zámeckým zahradám, které spolu se zámkem tvoří jedinečně provázaný komplex. Kniha neopomíjí ani unikátní zámecké sbírky a soustředí se zejména na obrazárnu, knihovnu, hudební archiv a vzácné medaile a mince. Obsah publikace naleznete zde.

  

KROMĚŘÍŽSKÁ OBRAZÁRNA. Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Kroměřížská obrazárnaEditor: Milan Togner

Vydal: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 1998

Počet stran: 520

Cena: 950 Kč

Anotace: Umělecké sbírky olomouckých biskupů, od roku 1777 arcibiskupů, založil kníže Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna (1664-1695). Odkazem z roku 1691 jim dal pevný právní základ, a měřeno historií sběratelství, také podobu, v níž se jejich začátek kryje s vrcholem. Od té doby se datuje dvojdomí sesterských sbírek v Olomouci, v biskupově paláci, a v kroměřížské zámecké rezidenci. Určila je historická skutečnost: sídlo v Olomouci a centrum správy biskupských panství, lenního zřízení a stará tradice. Od doby biskupa Karla trvá tedy spojitost jejich osudů, někdy na úkor jedné, či druhé sbírky, ale i dějinami podmíněná neoddělitelnost. Sbírka takových kvalit, jako je kroměřížská obrazárna, nemohla ujít pozornosti historiků umění. Již koncem minulého století k ní publikoval dokumenty Karl Lechner, poté Theodor von Frimmel. Důkladný a stále zásadní přínos poskytly historické práce arcibiskupského archiváře Antonína Breitenbachera a katalog obrazového fondu, publikovaný společně s profesorem dějin umění Masarykovy univerzity Eugenem Dostálem v roce 1930.


KVĚTNÁ ZAHRADA KROMĚŘÍŽ – 1691 – FLOWER GARDEN KREMSIER.

Květná zahrada Kroměříž - 1691Editor: Ondřej Zatloukal

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži, Kroměříž 2008

Počet stran: 59 + 37 stran obrazových příloh + 2 vložené mapové přílohy

Cena: 500 Kč

Anotace: Kroměřížská zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní komplexy v celosvětovém měřítku. Její jedinečnost byla potvrzena v roce 1998 zapsáním spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Unikátnost raně barokního areálu Květné zahrady je také významně podpořena díky dobovému zachycení v podobě rozsáhlého grafického alba, jež nemá minimálně ve středoevropské oblasti sobě rovné srovnání. Album nechal vydat olomoucký biskup a mecenáš zahrady Karel II. z Liechtensteinu-Castelkorna. Publikace přináší vydání reprezentativního přetisku tohoto jedinečného alba.


ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI. Průvodce.

Arcibiskupský zámek a zahradyEditor: Marek Perůtka

Vydal: NPÚ ÚOP v Korměříži a Muzeum umění Olomouc, Kroměříž 2011

Počet stran: 221

Cena: 190 Kč

Anotace: Brožovanou publikaci, která populární formou přibližuje historii památky UNESCO i světoznámé arcibiskupské sbírky, vydali společnými silami odborníci z kroměřížského Národního památkového ústavu a Muzea umění Olomouc. Na pozadí historického a kulturního vývoje olomoucké arcidiecéze seznamuje s dějinami Arcibiskupského zámku a zahrad a neopomíjí ani budovou Arcibiskupské mincovny, poslední dochované mincovny na Moravě. Nosný pilíř knihy pak tvoří představení zámecké obrazárny a rozsáhlých zámeckých sbírek. Kolekce čítající přes 135 tisíc sbírkových předmětů, soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, ukrývá ojedinělá díla starých mistrů a patří mezi nejhodnotnější svého druhu na světě. Publikace postupně zasvěcuje čtenáře do dějin a mimořádných uměleckých hodnot jednotlivých částí arcibiskupského souboru a respektuje při tom přehledné oborové členění. Obsah publikace naleznete zde.

 

Publikace je možné zakoupit osobně u Petry Mlčákové (NPÚ ÚOP v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž) nebo objednat na adrese mlcakova.petra@npu.cz (k ceně publikace je nutné připočíst poštovné dle aktuálního ceníku České pošty).