Sborníky

Sborník INGREDERE HOSPES je odborný společenskovědní časopis vydávaný kroměřížským pracovištěm Národního památkového ústavu. Vychází od roku 2008, a to jednou ročně. Významně přispívá k prezentaci práce NPÚ a poznatků z oblasti památkové péče; ve Zlínském kraji představuje jedinou platformu k jejímu systematickému mapování. S ohledem na sídlo pracoviště je v jednotlivých vydáních akcentováno zejména téma zahradní kultury, kterému sborníky dávají prostor i nad rámec regionu.

 

INGREDERE HOSPES. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za rok 2007.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2008

Počet stran: 144

Cena: 150 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES II. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za rok 2008.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2009

Počet stran: 133

Cena: 170 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES III. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za rok 2009.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2010

Počet stran: 159

Cena: 210 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES IV. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za rok 2010.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2011

Počet stran: 143

Cena: 210 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES V. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za roky 2011 a 2012.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2012

Počet stran: 128

Cena: 210 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES VI. Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži za rok 2013.

Vydal: NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2013

Počet stran: 135

Cena: 220 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

INGREDERE HOSPES VII. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži - obnova památky UNESCO.

Vydal: NPÚ, Kroměříž 2014

Počet stran: 143

Cena: 220 Kč

Obsah sborníku naleznete zde.

 

Sborníky je možné zakoupit osobně u Mgr. Petry Zelinkové (NPÚ ÚOP v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž) nebo je objednat na adrese zelinkova.petra@npu.cz (k ceně sborníku je nutné připočíst poštovné dle aktuálního ceníku České pošty).