Prezentace a propagace památek UNESCO

Nejaktivněji se kroměřížské pracoviště zapojuje do naplňování priority č.3 zaměřené na prezentaci, propagaci a edukaci. V roce 2009 jsme s podporou Ministerstva kultury uspořádali mezinárodní pracovní seminář Historické zahrady a parky jako součásti soudobé městské krajiny, který byl spolufinancován částkou 194 000 Kč. V rámci spolupráce s dalšími českými památkami UNESCO byl dále realizován projekt Průsečíky evropských inspirací – Otisky antiky v českých a moravských památkách UNESCO. Při této příležitosti si žáci a pedagogové ZŠ U Sýpek v Kroměříži připravili divadelní představení na téma Ovidiových proměn a prezentovali jej jak v kroměřížských zahradách, tak v Českém Krumlově a v Praze. Dílčí aktivity tohoto projektu byly podpořeny 30 000 Kč.

V následujícím roce spolupráce památek UNESCO pokračovala projektem Historické zahrady v památkách světového dědictví – Živá učebnice zahradní kultury. Ten si kladl za cíl podpořit zájem mladé generace o  památky zahradního umění aktivní formou zážitkového a tvořivého učení. V rámci projektu si žáci ZŠ připravili pro své vrstevníky netradiční prohlídky kroměřížských zahrad. Na realizaci přispělo Ministerstvo kultury částkou 47 000 Kč. Další finančně podpořenou aktivitou se v roce 2010 stal projekt Prezentace památek zahradního umění znevýhodněným skupinám návštěvníků – Modelový příklad pro občany se zrakovým postižením. Do Květné zahrady byl zaveden unikátní informační a naváděcí systém, pomocí kterého získává návštěvník informace o prostoru ve zvukové podobě. Díky tomuto audioprůvodci jsou zrakově postižení plně integrováni do standardního návštěvnického provozu, systém je navíc využitelný také jako zdroj informací pro běžné návštěvníky. Projekt byl dotován částkou 242 000 Kč.

V roce 2011 vznikla díky programu řada průvodců po kroměřížských zahradách určených pro individuální prohlídky návštěvníků různých věkových skupin. Projekt VIA HORTÓ – Didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži získal příspěvek 110 000 Kč.

Rok 2012 se nesl ve znamení práce s místní komunitou. Tuto ideu naplňoval projekt Památka UNESCO zahrady a zámek v Kroměříži – Pohled přes čočku podpořený částkou 50 000 Kč. V jeho rámci byla ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub KD Kroměříž uspořádána výstava fotografií, zároveň vznikla veřejně přístupná databáze fotografií mapující historii zahrad a zámku v Kroměříži v uplynulých 150 letech. Tato databáze je postupně doplňována a k jejímu rozvoji může přispět každý zájemce.

Díky projektu Proměny – Didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, památky UNESCO, vznikla v roce 2013 sada edukačních pomůcek a didaktické programy, které umožňují blíže se seznámit s ideovým záměrem i technikou výzdoby dvou velmi cenných raně barokních prostorů - saly terreny zámku a Rotundy v Květné zahradě. Díky finančnímu příspěvku 110 000 Kč bylo možné pořídit modely štukové výzdoby, výřezy kamínkových mozaik, sadu hudebních nástrojů a další pomůcky, dva druhy pracovních listů pro žáky I. a II. stupně základních škol a inovativní plán prostoru s jeho ikonografickým schématem.

Za finančního přispění ministerstva byl v roce 2014 vytvořen pilotní edukační program pro handicapované návštěvníky a nakoupeny speciální pomůcky, které působí na všechny lidské smysly a umožňují aktivní vnímání a zapojení všech účastníků. Projekt Zahrada všemi smysly – Edukační program pro handicapované návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži, památky UNESCO, dotovaný částkou 80 000 Kč, tak mohl nabídnout řadu aktivit, které skrze svoji pestrost umožnil zapojit se do programu všem účastníkům s ohledem na různé druhy jejich postižení, potřeby, zájmy a schopnosti. Další aktivitu představoval projekt HORTUS MAGICUS – Festival raně barokní kultury v zahradách a zámku v Kroměříži. Ten nabídl jak odborné, tak nejširší veřejnosti pohled na kulturu raného baroka. Zámecké a zahradní slavnosti v sobě skloubily mezinárodní konferenci na téma obnovy Květné zahrady, komentované prohlídky, odborné přednášky, edukační programy pro dětské návštěvníky, ukázky zahradnického řemesla, koncerty, divadlo či operu vycházející z dobových principů 17. století. Spojení jedinečné architektury Květné zahrady se živou kulturou podpořilo ministerstvo částkou 410 000 Kč.

V dvouletých intervalech jsou pořádány konference "Historické zahrady Kroměříž". Pořádáním pravidelných konferencí s tematikou historických zahrad pokračuje NPÚ ve zviditelňování tohoto doposud neprávem opomíjeného segmentu kulturního dědictví. Pro rok 2015 bylo zvoleno téma konference "Nové ve starém - Moderní prvky, materiály, technologie a aktivity v historických zahradách", čímž konference přímo navázala na vzorovou obnovu Květné zahrady v Kroměříži, realizovanou v rámci projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži v letech 2012 – 2014. Pořádání konference Nové ve starém podpořilo MK ČR částkou 100 000 Kč. Sborník příspěvků z konference ve formátu pdf ke stažení zde

Sluchově postiženým spoluobčanům je nabídnuta nová služba – průvodce po Květné zahradě v Kroměříži pro neslyšící. Tablet s videonahrávkami ve znakovém jazyce je kromě psaného slova pro neslyšící další příležitostí, jak mohou poznat krásu a půvab kroměřížského libosadu. Na projekt Hortus inauditus – Zahrada neslýchaná získalo Metodické centrum zahradní kultury, jehož zřizovatelem je Národní památkový ústav, 96 tisíc korun z programu Podpora pro památky UNESCO. Finančně se na něm podílelo také město Kroměříž a žadatel o dotaci, Národní památkový ústav. Tištěného průvodce si můžete stáhnout zde.

 

Vznikl filmový dokument Květná zahrada rukama zahradníků

V roce 2017 byl dokončen film věnovaný zahradnickému řemeslu v Květné zahradě, který s pomocí státních prostředků financoval Národní památkový ústav. Premiéru bude mít v únoru roku 2018.

 

Květná zahrada v Kroměříži se často ocitá v pozornosti filmařů ať už jako scenérie natáčených historických filmů či dokumentů pojednávajících o její historii a kráse. Dosud žádný film se však nezabýval tím, jak se zahrada mění během čtyř ročních období a jak náročné je o ni pečovat.

„Zahradníci se občas potýkají s kritikou veřejnosti, že ta či ona část zahrady není v kondici, jak by si to představovali. Podle mého názoru ale není vždy oprávněná a naráží na specifika péče o zahradu a funkce jejích jednotlivých částí. Třeba se zlobí, že neposečeme trávu v místech, kde záměrně ponecháváme květnaté louky a je třeba nechat nejprve rostliny vysemenit, než budou pokoseny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit filmový dokument, který veřejnosti přiblíží proměny zahrady během roku i zahradnické práce, které v ní každoročně probíhají. Souvisí to také s posláním metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, které se snaží získat u lidí povědomí o významu zahradní kultury a zvýšit prestiž zahradního povolání“, uvedla Hana Poková, lektorka vzdělávacích programů v zahradě.

 

K vytvoření dokumentu bylo osloveno Studio Velehrad, které se v minulosti podílelo na vzniku videonahrávek o Květné zahradě ve znakovém jazyce. „Ke Květné zahradě mám osobní vztah. Bydlela jsem v její blízkosti v době mých studií v Kroměříži a stále se do ní ráda vracím. Jsem ráda, že jsem dostala důvěru natáčet zde nejen od objednatelů, ale především zahradníků, kteří v dokumentu vystupují.“ sdělila kameramanka Veronika Müllerová. Filmové záběry byly v zahradě pořizovány během tří let, takže dokument má takřka časosběrný charakter. Rozhodujícím pro natáčení pak byl rok 2017, kdy bylo možné čerpat na jeho dokončení finance z dotace Ministerstva kultury ČR z fondu Podpora pro Památky UNESCO. „Film bude mít premiéru v Kroměříži v únoru příštího roku v Kině Nadsklepí. Nabídli jsme jej také veřejnoprávní televizi, uvedla Poková.

 

S výsledkem práce filmařů je spokojen i kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma: „Kontinuita Květné zahrady spočívá nejenom ve staletých stromech, či stavbách, ale také v nepřetržité lidské práci. Jsem rád, že to dokument vyjadřuje a že konečně na památky, o které pečujeme, je pohlíženo z jiného úhlu, než z pohledu  cestovního ruchu či vlastnictví. Zahradnické řemeslo, které při péči o takovéto památky nutně přechází do umění, si to zaslouží.“