Komentované prohlídky

o zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci.

Během hlavní návštěvnické sezóny mohou návštěvníci Květné i Podzámecké zahrady využít možnosti komentovaných prohlídek vedených odborníky z NCZK. V jejich průběhu jsou zájemcům představovány známé i méně známé skutečnosti z historie i současnosti zahrady, nejnovější výsledky stavebně-historických průzkumů i poznatky ze zahradní archeologie, dendrologie či zahradního umění.

Vycházka po Květné zahradě trvá přibližně hodinu a půl, po Podzámecké zahradě dvě hodiny.