Výstavy

 

 

Výstavy, které již proběhly: 

 

Příběhy stromů - Stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018
1. listopad - 18. listopadu | Dům Kultury | Vsetín

Výstava přináší prostřednictvím příběhů stromů pohled na sváteční i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech, především však v období první republiky. Na dvaceti panelech je představeno více než osm desítek stromů, které měly budoucím generacím připomínat události nebo osobnosti, na které by se nemělo zapomenout.

Více na: www.nczk.cz, nebo na www.facebook.com

 

Klenoty zahradního umění
středa 7. června – pátek 31. srpna | Velký skleník | Květná zahrada Kroměříž

(Lednicko-valtický areál, Český Krumlov a Červený dvůr)

Kouzlo starých map a plánů přenese návštěvníky do nejkrásnějších zahrad naší republiky. Šlechtické rody Liechtensteinů a Schwarzenbergů patřily k nejvýznamnějším v podunajské monarchii a jejich zahrady svou výstavností měly toto postavení prezentovat navenek. Také okolní krajina, sloužící k lovu a zemědělské výrobě, byla po stovky let kultivována do podoby, kterou dnes obdivuje celý svět.

 

VÝSTAVA  KAMÉLIE  DELL´ARTE  V  KVĚTNÉ ZAHRADĚ  V  KROMĚŘÍŽI

Výstava se koná od 23. února do 25. března 2018, kdy bude k vidění od 9:00 do 16:00 v Květné zahradě v Kroměříži (Generála Svobody 1192, 767 01, Kroměříž).

V letošním roce je výstava kamélií dána do souvislosti s divadelním prostředím - představením Commedie dell´arte. Tato spojitost odkazuje k hercům předního evropského divadla Comédie-Française, kteří ve své době udávali směr módy - nosili na kabátě bílý kaméliový květ. A právě tím přispěli k rozšíření módy pěstování kamélií v Evropě.

Odkaz pro více informací:     Výstava kamélií 2018

Facebook:                                      Událost - Kamélie 2018

 


VÝSTAVA: Svědectví map v Květné zahradě v Kroměříži 
| výstava | od 10. června do 31. srpna 2017 |  
Velký skleník v Květné zahradě

Staré mapy jsou také dokladem o technické úrovni, zručnosti a umu dávných kartografů, zeměměřičů i lesníků. Představují ukázku neobyčejného vkusu a kreslířského nadání autorů, mají mnohdy výraznou hodnotu výtvarnou a estetickou. Jsou svědectvím o proměnách krajiny v času, svědectvím o dávných hranicích majetků, o stavbách, o územních sporech, o vytyčování hranic i tras cest, o zásobách dříví v lesích pro těžbu rud, či pro sklářské hutě atd.

Více informací:  Svědectví map v Kroměříži 
Facebook:            Facebooková pozvánka