Nevidomí a slabozrací

Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých připravujeme speciální prohlídky zahrad či saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Zrakové znevýhodnění je při prohlídkách kompenzováno popisným výkladem, posílením dotykových příležitostí, čichovými, chuťovými a sluchovými podněty. Programy je možné objednat zde.

Pro individuálního návštěvníka je připraven haptický plán Květné zahrady situovaný ve dvoře vstupního objektu do zahrady.