Zdravotně znevýhodnění

Památkově chráněné objekty mívají řadu bariér, které se často nedají překonat, nebývají příliš vstřícné k návštěvníkům se specifickými potřebami a tak odrazují od návštěvy. Kroměřížské zahrady jsou jiné! 

Pro osoby se zdravotním a mentálním handicapem byl vytvořen speciální program nazvaný Zahrada všemi smysly. Cílem bylo zprostředkovat zážitkové vzdělávání v oblasti zahradního umění. Jízda zeleným tunelem loubí umožnila vnímání světla a stínu. V Rotundě zněla v souladu s původní funkcí prostoru vodní hudba vytvářená za pomoci dešťových holí a kalimb. Zejména nevidomí ocenili možnost dotýkat se kamínkových mozaik, které následně vytvářeli. Chutě a vůně zahrady pomohla účastníkům programu prožít zahradní hostina. Rovněž boření kuželek si všichni užili.

Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž byl realizován projekt Hortus inauditus (Zahrada neslýchaná). Díky dotaci MKČR z fondu Podpora pro památky UNESCO je vytvářena služba samoobslužného průvodce Květnou zahradou pro neslyšící. Jedná se o speciálně upravené texty a videonahrávky ve znakovém jazyce, které jsou zpřístupněny návštěvníkům památky v aplikaci pro tablety. Pohyb po zahradě usnadňuje interaktivní mapa s vyznačenými zajímavostmi. Pro neslyšící tak vzniká příležitost individuálního vzdělávání v zahradě jako protipól skupinových komentovaných prohlídek s tlumočníkem do znakového jazyka.

Základním požadavkem návštěvníků zahrad s pohybovými obtížemi je zajištění bezbariérovosti památky. Pracovníci MCZK opakovaně připravují speciální programy pro osoby s pohybovými obtížemi. Pro předem ohlášenou skupinu vozíčkářů lze zvýšit návštěvnický komfort instalací speciálně pořízené mobilní rampy k překonání drobnějších překážek apod.

V kroměřížských zahradách se podařilo rozvinout připravované programy pro nevidomé a slabozraké. Stalo se tak díky spolupráci s regionálními pobočkami Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Návštěvníkům výstavy kamélií v Rotundě bylo zrakové znevýhodnění kompenzováno popisným výkladem, umožněním haptického vnímání památky (kamínkové mozaiky, stěny grot, štuková výzdoba aj.), ale také příležitostí osahat si modely štukové výzdoby. Samotné kamélie mohli účastníci programu vnímat dotykem a u vonících druhů také čichem. K přátelské atmosféře přispěla možnost vypít si šálek čaje, který je botanickým sourozencem kamélií. Obdobně byly uspořádány prohlídky skleníků.