Geometrie v zahradě

Květná zahrada v Kroměříži je založena na principu pravidelné, geometrické zahrady. Stává se tak jedinečným prostředím pro výuku geometrie v praxi. Lektory vedený program umožňuje žákům, za pomoci herních aktivit, vytvářet a objevovat geometrické tvary. Vyvrcholením programu je tvorba geometricky členěné zahrady.

CÍLE PROGRAMU
Děti prostřednictvím programu objevují geometrické charaktery Květné zahrady na základě pozorování jejích částí i celku. Dále program sleduje skrze praktické činnosti využití geometrie v zahradě při tvorbě zvolených útvarů.

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA
40 Kč za žáka (zahrnuje vstupné do zahrady), pedagogický doprovod zdarma