Odkud spadl Eda?

Pomeranč Eduardo alias Eda se jednoho dne probudil v regále obchodu obklopen dalšími pomeranči. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzal. Zrovna šla kolem Edy zahradnice, která slyšela vzlykání. Vzala Edu s sebou do zahrady, aby mu ukázala, kde jsou jeho kořeny. A děti mohou být u toho.

Program připravený pro děti z mateřské školy je situován do skleníků Květné zahrady. Děti se skrze vyprávění, hry, smyslové a hudební aktivity i výtvarnou činnost seznamují s funkcí stavby a vybranými rostlinami, jejichž plody znají často pouze z regálů supermarketů.

CÍLE PROGRAMU
Děti dokáží vysvětlit, kde roste subtropické ovoce, rozumí funkci skleníku.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast:  Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, k. sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
skleníky Květné zahrady v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
říjen - duben

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA
40 Kč za žáka (zahrnuje vstupné do zahrady), pedagogický doprovod zdarma