Příběh Podzámecké zahrady III.

Dostupnost tohoto programu je třeba aktuálně ověřit. Kontaktujte nás, prosím. Děkujeme za pochopení.

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejhodnotnějších krajinářských zahrad na našem území. Je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Kdy, proč a jak se Podzámecká zahrada změnila z pravidelné zahrady na nepravidelnou?
  • Jak vypadala v jednotlivých slohových obdobích?
  • Komu a čemu sloužila a slouží?

Program vedený odborným lektorem pomůže účastníkům aktivní formou získat povědomí o proměnách Podzámecké zahrady, které se odehrávaly na pozadí postupné proměny celé společnosti, jejích potřeb, způsobu myšlení a představ o kráse. Program umožňuje aktivní propojení základních znalostí dějepisu, výtvarné výchovy, přírodopisu i regionálních dějin se současností. Poskytne účastníkovi základní přehled o historickém vývoji zahradního umění.

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 25 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
80 Kč za studenta, pedagogický doprovod zdarma