Čestný dvůr a zahradnické zázemí

Celkovou rehabilitací si prošel také vstupní objekt spolu s oběma skleníky, které byly ve velmi špatném stavu. Palmový skleník byl po rekonstrukci opatřen reprezentativní expozicí rostlin a zároveň se stal vstupní branou do obnovené Holandské zahrady, se kterou sousedí. Studený skleník bude po doplnění obslužného provozu plnit vedle své přirozené funkce k uskladnění rostlin během zimních měsíců i funkci sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí. Návštěvníkům je v současnosti k dispozici také kvalitnější návštěvnický servis – vstupní objekt nyní doplňuje stálá expozice o historii zahrady spolu s pokladnou, sociálním zázemím a prodejnou knih.

Květná zahrada byla vybudována jako privátní prostor pro reprezentaci a odpočinek olomouckých biskupů a jejich hostů. Před polovinou 19. století se arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beeckh (1837-1853) rozhodl Květnou zahradu více otevřít veřejnosti. Za tímto účelem pověřil svého architekta Antona Archeho (1793-1851), aby přebudoval původní hospodářský dvůr zahrady na nový reprezentativní vstup, který měl nahradit původní bránu ze 17. století umístěnou v objektu Kolonády.

Arche navrhl trojici budov, které uzavíraly vstupní nádvoří označované jako Čestný dvůr. Na budovu vstupu, sloužící pro ubytování zahradnického personálu, navazovala dvojice skleníků. Menší, vpravo od vstupu, byl nazýván Palmový skleník a sloužil k celoročnímu pěstování sbírky palem. Vlevo, na místě starší oranžérie pro přezimování citrusů, byl postaven tzv. Velký skleník. Sloužil pro zimování teplomilných rostlin pěstovaných v nádobách. V letním období, kdy byly rostliny vystaveny přímo v zahradě, se zde konala řada kulturních akcí.

Po letech užívání nebyl stav skleníků již nadále vyhovující. Jejich obnova v rámci projektu NCZK vyřešila především technické problémy konstrukcí a zahrnovala opravy krovů, výměnu oken, modernizaci vytápění aj.

 

PALMOVÝ (TEPLÝ) SKLENÍK
Práce v menších z obou skleníků se soustředily na opravy historicky hodnotného původního světlíku, jehož konstrukce již byla značně zkorodovaná. Rekonstrukce se dočkaly i krovy, střešní krytina a zrestaurovaná vitráž se znakem arcibiskupa Theodora Kohna (1892-1904).

Kompletní proměnou prošlo také vytápění, obnoven byl poničený odvětrávací systém i původní systém sběru a odvodu kondenzované vody. V interiéru skleníku došlo k obnovení průchodu, který nyní spojuje stavbu s prostorem Holandské zahrady. Část skleníku zůstala volná pro přezimovavání choulostivých rostlin a pořádání výstav přes léto.

 

VELKÝ (STUDENÝ) SKLENÍK
Velký nebo také Studený skleník se svou délkou 80 m a šířkou 15 m slouží k zimování rostlin, které se v letních měsících umisťují do zahrady.

V rámci projektu NCZK zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru i exteriéru. Změny se dočkaly dožilé okenní výplně, staré vytápění i podlaha. Kompletní opravou prošlo konstrukčně cenné stropní schéma z lomených dřevěných vazníků, jenž bylo v havarijním stavu. Na strop se vrátila iluzivní malba, kterou odkrylo odstranění dřívější výmalby.

Oprava dále respektovala tradici pořádání četných kulturních a společenských setkání, která se v jeho interiéru konají již od 19. století. Ve skleníku proto přibylo zázemí pro provoz letní kavárny a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

 

NOVÝ (PRODUKČNÍ) SKLENÍK
Zahradnické zázemí Květné zahrady se skleníky a pařeništi bylo vybudováno v sedmdesátých letech 20. století na ploše bývalé Bažantnice. Každoročně se zde pěstovaly desítky tisíc sazenic určených na výsadbu záhonů v Květné a Podzámecké zahradě i pro výzdobu zámeckých pokojů.

Za více než 40 let svého provozu již skleníky technicky zastaraly a staly se neúměrně náročné na energie a ruční práci. Proto bylo v rámci projektu NCZK přistoupeno k celkové modernizaci stávajícího zahradnictví tak, aby zde mohly být využívány a prezentovány moderní způsoby pěstování rostlin. Vznikla tak lehká přízemní užitková stavba s ocelovo-skleněnou konstrukcí, která zahradníkům ulehčí práci především s předpěstováním sadby květin.

Pro aktivity Dětského zahradnictví jsou v okolí skleníku zřízeny ukázkové záhony s květinami, okrasnými keři a výsadbou méně známých ovocných dřevin a políčka pro činnosti v rámci edukačních programů NCZK.