Zámek a projekt NCZK

V rámci projektu NCZK došlo na zámku k dílčím zásahům do struktury interiérů. Renovací několika dosud zchátralých místnosti vznikl dispozičně scelený prostor, jenž završuje ideu věnovat prostory druhého patra prezentaci unikátních zámeckých sbírek a jejich odborné správě.

Pracovníci Národního památkového ústavu zároveň připravili dvě nové stálé expozice pro širokou veřejnost. První z nich naleznou návštěvníci v přízemí zámku a získají zde ucelené informace o zámeckém komplexu a projektu NCZK.

Expozice Kabinet zahradní kultury ve druhém patře pak mapuje bohatou historii Květné a Podzámecké zahrady. Představuje rozsáhlé arcibiskupské sbírky (plány, kresby, grafické listy, obrazy, modely) týkající se nejen obou zdejších zámeckých zahrad, ale také předních evropských zahradních areálů v rozmezí od 16. do 19. století. Naplňuje vnímání kroměřížských zahrad jako vrcholných reprezentantů dvou vyhraněných pólů evropské zahradní kultury, na druhé straně je jakousi didaktickou pomůckou pro návštěvníky zahradního komplexu všech věkových kategorií.