Souhrnné údaje o zahradě

Pro návštěvníky Podzámecké zahrady jsme připravili online mapový server, který obsahuje ucelené informace o všech objektech nacházejících se na ploše zahrady. Umožňuje vybrat dřevinu, stavbu nebo vodní plochu a po jejím označení o ní získat řadu aktuálních i historických informací.

Aplikace byla vytvořena na základě inventarizace dřevin Podzámecké zahrady provedené v roce 2003 a pravidelně se aktualizuje. Jedná se ovšem o velmi časově náročnou operaci, která je prováděna postupně. Předem se tedy omlouváme všem, kteří si pomocí aplikace vyhledají dřevinu, a v zahradě ji již nenaleznou, protože musela být, většinou z bezpečnostních důvodů, odstraněna. Děláme vše proto, aby takových případů bylo co nejméně.

Na vytvoření serveru, jeho provozu a aktualizaci se za finančního přispění Ministerstva kultury ČR podílí firma EKOTOXA, s.r.o., a odborní pracovníci NPÚ ÚOP v Kroměříži.

Texty: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Foto: Archiv NPÚ ÚOP v Kroměříži a Archiv olomouckého arcibiskupství
Dendrologický průzkum Podzámecké zahrady: Přemysl Krejčiřík, Miloš Pejchal, Pavel Šimek

http://mapserver.ekotoxa.cz/Kromeriz/index.php