Králičí kopec a Ptáčnice

KRÁLIČÍ KOPEC
Prostoru mezi bažantnicí a Ptáčnicí vévodil od 17. století uměle navršený kopeček se spletí nor určených pro chov králíků. Mimo svou užitnou funkci suploval také atrakci pro pobavení biskupových hostů, kteří mohli dobře namířeným proudem vody zvířata z děr vyhánět. Motiv chytání zvěře vrcholil v ikonografickém znázornění bohyně lovu Diany v doprovodu čtyř lovců jako alegorií čtyř světadílů rozmístěných po obvodu. Králičí kopec a bažantnice byly zrušeny pravděpodobně již v první polovině 18. století a na jejich místě vyrostlo zahradnické zázemí.

Projekt NCZK navrátil místu podobu dle archeologických nálezů a dochovaných historických rytin. S využitím původních základů byla uvnitř kopečku vystavěna nová cihlová konstrukce, do níž jsou kolmo zasazeny pásy zabraňující erozím zeminy. Do kopce jsou osazeny umělé kotce pro chov králíků, které nahrazují původní králičí nory a chrání zvěř před predátory. Z vrcholu kopce opět shlíží socha bohyně lovu Diany.

Okolí kopce je věnováno dětem, jejich hrám a odpočinku. Pod korunami jabloní i v přilehlém servisním domku bude k dispozici potřebný mobiliář i sociální zařízení.

 

PTÁČNICE
Ptáčnice sloužila svému účelu ještě na počátku 20. století. Oválná, četnými okny prolomená voliéra byla zbudována dle Tencallova projektu na ostrůvku uprostřed nádrže pro chov vzácného ptactva. V šedesátých letech 20. století byla raně barokní stavba částečně opravena, nové stěny i dno získal také rozměrný bazén. Bohužel konstrukce nebyla zhotovena správně a po napuštění z ní voda neustále unikala.

V rámci projektu NCZK byla tedy zrestaurována značně zchátralá stavba voliéry, přilehlý bazén stejně jako balustrády a klenutý můstek byl vystavěn nově. Podle předloh ze 17. století jsou podél mlatových cest vedeny nízké stříhané plůtky a okolí je osázeno ovocnými stromky.