Podzámecká zahrada a projekt NCZK

První etapa realizace NCZK v Podzámecké zahradě byla zaměřena na vybudování nového zahradnického zázemí. Na podzim 2011 stavitelé zbourali původní budovy zahradnictví, které vznikly v sedmdesátých letech minulého století. Zastaralé, staticky narušené a urbanisticky špatně umístěné budovy starého zahradnického zázemí nahradily v roce 2012 tři lehké dřevostavby. Cílem architektonického řešení bylo vystavět kompaktní, vizuálně jednotný areál přiměřeného měřítka a za použití materiálů, které jsou pro celkovou atmosféru zámeckého areálu vhodné. Dřevo, z něhož je vyrobena většina konstrukcí, bude přirozeně stárnout a negativně nenaruší celkový vzhled Podzámecké zahrady.

Díky účelnějšímu uspořádání staveb zabírá nové zahradnictví pouze dvě třetiny své původní rozlohy. Tím se zvětšila plocha zahrady přístupná veřejnosti, a to o část přiléhající k Dlouhému rybníku a Rybářskému pavilonu. Toto nově upravené prostranství bude možné využívat jako pobytovou louku určenou k odpočinku, pro realizaci různých volnočasových aktivit a pořádání kulturních akcí.

Kolem komplexu zahradnictví byly jednoduchým způsobem dokomponovány také vnitřní zelené plochy. Úpravy se dočkalo i okolí sochy bohyně Flóry. Odpočívadlo v růžové besídce získalo původní členění s trojicí přístupových chodníčků a provedeny byly i nové výsadby dřevin, které v budoucnu dopomohou zapojit zahradnictví do celku zahrady a společně tak vytvořit harmonickou syntézu.

Novostavba zahradnického zázemí získala čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky soudobé české architektury Grand Prix Architektů 2013 - Národní cena za architekturu. Porota ocenila především práci s detaily, která dokládá, že i hospodářské a servisní budovy mohou mít vysoký standard provedení. (časopis Architekt 02/2013)