Libosadem se zahradníkem Floriánem

Procházka Květnou zahradou v Kroměříži v doprovodu zahradníka Floriána. Děti se seznámí s tím, co vše spoluvytváří pravidelnou zahradu a společně si vytvoří svoji malou zahrádku. Při poznávání zahrady děti zapojí všechny smysly – pozorují krásy zahrady, poslouchají zvuky. Děti se seznámí s tím, jak zahradníci o zahradu pečují.  Hravou formou si díky poznávání jednotlivostí vytvoří představu o zahradě jako celku.

CÍLE PROGRAMU
Děti dovedou rozlišit, z čeho se skládá zahrada, rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast: Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA PROGRAMU
40 Kč za žáka (zahrnuje vstupné do zahrady), pedagogický doprovod zdarma