Podzámkou se zahradníkem Floriánem

Dostupnost tohoto programu je třeba aktuálně ověřit. Kontaktujte nás. Děkujeme za pochopení.

Procházka Podzámeckou zahradou v Kroměříži v doprovodu zahradníka Floriána. Děti se seznámí s tím, co vše vytváří krajinářský park a společně si vytvoří svoji malou zahrádku. Při poznávání zahrady děti zapojí všechny smysly – pozorují  krásy zahrady, poslouchají zvuky, hmatem poznávají rozdíly mezi jednotlivými povrchy v zahradě (kůra, kámen, písek, list apod.), čichají k rostlinám a některé dokonce ochutnají. 

CÍLE PROGRAMU
Děti dovedou rozlišit, z čeho se skládá zahrada, rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Vzdělávací oblast:  Program kontinuálně prochází všemi oblastmi RVP pro předškolní vzdělávání.
Rozvíjené klíčové kompetence
: činnostní a občanské, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 15 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA PROGRAMU
40 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma